۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر
حسین رضایی دولت آبادی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : مدیریت
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,مدیریت,تربیت مدرس,ایران,-1384
جستجو:
|
بررسی تاثیر اطلاعات عددی بر روی بسته بندی ومحصول بر رفتار مصرف کننده با تاکید بر نقش کنترل شخصی,سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری,بین المللی,سخنرانی,1398,حسین رضایی دولت آبادی,شهرزاد شهسواری | جزئیات
طراحی مدلی جهت تحلیل تاثیر رهبری افکار بر سرمایه اجتماعی ارتباطی در کسب و کار های بی تو بی,سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری,بین المللی,سخنرانی,1398,حسین رضایی دولت آبادی, محمد حسین برادران دستجردی | جزئیات
تحلیل تاثیر نظام حاکمیت بالینی برعملکرد کارکنان از طریق هوش مثبت (مورد مطالعه بیمارستان شریعتی اصفهان)(,کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی,هفته پژوهش,سخنرانی,1398,ایرج صالحی کهریزسنگی,حسین رضایی دولت آبادی,سیداکبر نیلی پورطباطبایی | جزئیات
تحلیل مسائل اخلاقی استفاده از بازی های ویدئویی در بازاریابی,نخستین کنفرانس ملی مدیریت اخلاق وکسب وکار,ملی,سخنرانی,1398,حسین رضایی دولت آبادی,محمدرضا منتظرالقائم | جزئیات
بررسی نقش خدمات بانکداری اینترنتی در موفقیت بانک ها,چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان,ملی,سخنرانی,1398,علی حیدری,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل شایستگیهای کارآفرینانه بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی با توجه به نقش هوشیاری کارآفرینانه و رسانههای اجتماعی ,پنجمین همایش بین المللی نوآوری ،توسعه وکسب وکار,بین المللی,سخنرانی,1397,پور مهسا کمالی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و بهبود عملکرد مالی مطالعه موردی: مدارس ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری,اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت,بین المللی,پوستر,1396,بهرام خواجوی,داریوش محمدی زنجیرانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل اثرگذاری بازاریابی شبکه ای بر اثربخشی و کارایی کسب و کار از طریق ,سومین کنفرانس سالیانه مدیریت واقتصاد کسب وکار,ملی,سخنرانی,1396,احسان مسعودی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
Healthcare Strategic in Financial Analysis on PadiberaNasional BHD Company (BERNAS),international conference on economics , management and social science and international conference on engineering sciences art and law,بین المللی,پوستر,1394,زهرا جلالی,حسین رضایی دولت آبادی,عبدالرحیم جلالی ,ارزو کریمی | Detail
ضرورت و نقش سیستم های اطلاعاتی mis در موفقیت بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط,همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری,ملی,سخنرانی,1394,حسین رضایی دولت آبادی,مهناز خراسانی | جزئیات
برری تاثیر سرمایه روانشاختی افراد بر تعهد سازمانی مورد مطالعه:مراکز آموزشی منتخب,همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری,ملی,سخنرانی,1394,حسین رضایی دولت آبادی,مهناز خراسانی | جزئیات
تأثیر کارآفرینی گرایی و استراتژی های رقابتی در جهت بهبود عملکرد شرکت های قطعه ساز خودرو,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد,بین المللی,سخنرانی,1394,حسین رضایی دولت آبادی,مزده علیان | جزئیات
تاثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی,دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1394,فریدون امیدی,حسین رضایی دولت آبادی,مجید محمدشفیعی | جزئیات
تحلیل تاثیرپذیری ارزش افزوده بازار از سیاستهای سرمایه گذاران نهادی,چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1394,مینا سمیع,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر ارتقاء عملکردسازمان از طریق ارتقاء نوآوری,اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات,ملی,سخنرانی,1394,حسین رضایی دولت آبادی,عاطفه آستی | جزئیات
داده کاوی، تکنیک ها و کاربردهای آن,اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد,ملی,پوستر,1394,حسین رضایی دولت آبادی,هما شریعتی | جزئیات
: بررسی تأثیر عوامل فردی بر پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانکهای شهریزد,دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری,بین المللی,سخنرانی,1394,حسین رضایی دولت آبادی,هانیه قادری,جاسم قادری | جزئیات
: ارایه راه کارهای موفقیت آمیز هوش تجاری به عنوان ابزار قوی در کارآفرینی سازمانی,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی,بین المللی,سخنرانی,1394,حسین رضایی دولت آبادی,مهناز خراسانی | جزئیات
بررسی عوامل موثر بر ارزش وجه نقد نگهداری شده,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی,بین المللی,سخنرانی,1394,حسین رضایی دولت آبادی,مهناز خراسانی | جزئیات
تحلیل تاثیرپذیری اقلام تعهدی غیرعادی از سیاستهای سرمایه گذاران نهادی,تحلیل تاثیرپذیری اقلام تعهدی غیرعادی از سیاستهای سرمایه گذاران نهادی,بین المللی,سخنرانی,1394,مینا سمیع قهفرخی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
انتخاب استراتژی‌های بازاریابی بر اساس قابلیت‌های سازمانی به روش AHP و رتبه‌بندی استراتژی‌ها با استفاده از روش TOPSIS,سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری,بین المللی,سخنرانی,1394,مریم دژطاهریان ,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بررسی تأثیر عوامل فردی بر پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانک های شهر یزد,The 2nd International Conference on modern Researchs in Management, Economics and Accounting,بین المللی,پوستر,1394,حسین رضایی دولت آبادی,هانیه قادری | جزئیات
تاثیر مسئولیت های اجتماعی شرکت بر واکنش های رفتاری مصرف کننده,اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری,بین المللی,سخنرانی,1394,فریدون امیدی,حسین رضایی دولت آبادی,مجید محمد شفیعی | جزئیات
طراحی وتحلیل مدل بهینه گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور حداکثر کردن رضایت مشتری با استفاده از مدل کانو(مورد مطالعه شرکت قفلکار),هفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات,بین المللی,سخنرانی,1393,نوید ادیب پور,حسین رضایی دولت آبادی,فاطمه دیگلری | جزئیات
ماتریس اطلاع فیشر در توزیع کومر - بتای دو متغیره تعمیم یافته,هفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عمیات,بین المللی,پوستر,1393,نوید ادیب پور,حسین رضایی دولت آبادی,فاطمه زیگلری | جزئیات
تدوین الگوی علی ادراک جوانان از اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی ، ارزشیابی شناختی و جهت‌گیری مصرف بهینه,ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1393,فرنگیس الیاسی,مسعود حمیدی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
هوش استراتژیک عاملی موثر بر موفقیت کارآفربنی مدیران ,کنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک,ملی,پوستر,1393,فرنگیس الیاسی,جلیل عباسپور,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تأثیر اقتصاد مقاومتی بر مزیت رقابتی پایدار,دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم,بین المللی,سخنرانی,1393,عاطفه شیروی خوزانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
آینده‌نگاری استراتژیک در صنعت رنگ با استفاده از SWOT-DEMATEL تلفیقی . مطالعه موردی: مجموعه کارخانجات ریف,اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد،توسعه و تعالی کسب و کار,بین المللی,سخنرانی,1393,کیوان نعیمی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌ها,همایش بین المللی مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1393,حسین رضایی دولت آبادی,مریم بقایی | جزئیات
تحلیل تاثیر نقش اعتماد الکترونیکی در فروشگاه‌های الکترونیکی,اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت،حسابداری و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1393,حسین رضایی دولت آبادی,صادق صادقی ده چشمه | جزئیات
تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد شرکت های تولیدی قطعات خودرو,کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک,ملی,سخنرانی,1393,حسین رضایی دولت آبادی,م‍ژده علیان | جزئیات
Evaluation The Effect Of 4S Web -Marketing On The Bank's Profitability: Case Study Iranians Banks,9th International Conference on e-Commerce with focus on e-business,بین المللی,سخنرانی,1393,حسین رضایی دولت آبادی,قربانی,رضا حاجی,تقوی | Detail
تحلیل تأثیر مالکیت سهامداران بزرگ برتصمیمات واگذاری بلوکی سهام موردمطالعه: شرکتهای پذیرفته,کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1393,راضیه صادق فلاح,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
توسعه محصولات و فناوریهای مرتبط با انرژی خورشیدی در ایران بر مبنای تحلیل اقتصادی,دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری,هفته پژوهش,سخنرانی,1393,معصومه رحیمی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت دارایی های جاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار,کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1393,هاجر علایی فرادنبه,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل تأثیر حاکمیت شرکتی بر خالص چرخه عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1393,هاجر علایی فرادنبه,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل تاثیر نقش دولت بر نگرش مردم بر خرید کالای ایرانی,کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1393,عاطفه شیروی خوزانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تأثیر اقتصاد مقاومتی بر مزیت رقابتی پایدار,دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم,بین المللی,سخنرانی,1393,عاطفه شیروی خوزانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بررسی تاثیر هزینه های کیفیت بربهبودعملکرد از طریق نوآوری در ارائه خدمات بانکی مورد مطالعه:بانک توسعه تعاون استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان,کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1393,قاسم عبدالله زاده,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تدوین تکنیک های مدیرییی موثر بر رشد و توسعه صنعت هتلداری در محیط کلان با رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک کسب وکار,کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1393,الهام عبدالنبی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل تاثیر تمایل رفتاری بر استفاده از فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان,کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1393,نگین مهر نوش,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل تاثیر تبیین های رفتاری بر پذیرش فن آوری اطلاعات وعملکرد کارکنان,کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت,بین المللی,سخنرانی,1393,نگین مهر نوش,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بررسی مبانی رویکردهای میان رشته ای و رشته مطالعات آینده پژوهی,سومین همایش ملی آینده پژوهی,ملی,سخنرانی,1393,حسین رضایی دولت آبادی,امیرحسین امیری | جزئیات
بررسی تأثیر هزینه کیفیت بر نوآوری وعملکرد (مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون استان چهار محال و بختیاری,کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت,بین المللی,پوستر,1393,قاسم عبدالله زاده سورشجانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل تاثیر عرق ملی و فرهنگ اقتصاد مقاومتی بر مزیت رقابتی استراتژیک مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی قطعات خودرو,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد,بین المللی,پوستر,1393,عاطفه شیروی خوزانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل نقش دولت، صنعت و فرهنگ اقتصاد مقاومتی بر نگرش مردم به خرید کالابا برند ایرانی,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد,بین المللی,سخنرانی,1393,عاطفه شیروی خوزانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
مدل سازی سیستم های داخلی استراتژیک و پاسخگویی سازمانی در قالب معادلات ساختاری (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ),دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1392,نرگس مهدیه نجف آبادی,علی عطافر,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تاثیر اطلاعات و فن آوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان سازمان خدمات مهندسی عصر اندیشه,پنجمین کنفرانس فنآوری اطلاعات و دانش,ملی,سخنرانی,1392,محمد مهدی روحانی,محمد حسین مشرف جوادی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
اثرگذاری منابع بازاریابی/انسانی بر اثربخشی در اجرای استراتژی بازاریابی از طریق خلاقیت در استراتژی بازاریابی,دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک,بین المللی,سخنرانی,1392,بهناز شفیعی قهدریجانی ,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
ایجاد مدل قابلیت های سازمانی برای کسب وکار های جدید در حوزه صنایع فولاد مبارکه با رویکرد آینده پژوهی,دومین همایش ملی« آینده پژوهی»,ملی,سخنرانی,1392, ریحانه السادات طبائیان,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
مقایسه موردی صنایع راه آهن ایران با کانادا و لزوم تدوین چشم انداز برای آینده,دومین همایش ملی« آینده پژوهی»,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,علی رضا هاشم پور, امیر شریفیان | جزئیات
تحلیل مبانی نظری و عملی آینده‌نگاری بر مبنای مدل اقدام در جهت آینده,دومین همایش ملی« آینده پژوهی»,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,مهدیه ازمندیان ,مژده اشرافی بفروئی | جزئیات
روبرو شدن با چالش های حال و آینده، به کمک رهبری شایسته و نوآورانه,دومین همایش ملی« آینده پژوهی»,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی, امیرحسین امیری, معصومه رحیمی | جزئیات
مدل سه بعدی آینده‌نگاری استراتژیک,دومین همایش ملی« آینده پژوهی»,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,یاسمین بهالگردی | جزئیات
توسعه تفکر ناب تامین کنندگان با استفاده DEA وتکنیک ANP و DEMATEL مظالعه موردی : شرکت ساخت و تجهیزات سپاهان - گروه مپنا,ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات,بین المللی,سخنرانی,1392,رضا پور میری,حسین رضایی دولت آبادی,سید اکبر نیلی | جزئیات
تاثیر اطلاعات و فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان سازمان خدمات مهندسی عصر اندیشه ,پنجمین کنفرانس فن آوری اطلاعات و دانش,بین المللی,پوستر,1392,محمد مهدی روحانی,محمد حسین مشرف جوادی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
آینده نگاری استراتژیک در سازمان,دومین همایش ملی« آینده پژوهی»,ملی,پوستر,1392,حسین رضایی دولت آبادی,رضا محمدی | جزئیات
بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام از دید کارگزاران بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه استان کرمانشاه),دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,فرانک صفری شاد ,قیصر کاردان | جزئیات
بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی برمدیریت دانش مورد مطالعه شرکت سبحان انکلوژی,اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی, وحید مرادی پاامامی,حامد عباس زاده اویلق | جزئیات
بررسی لزوم قرارگیری مدیریت ریسک پروژه در وجوه کارت امتیازی متوازن در سازمانهای پروژه محور,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1392,آزاده اسحاقی ,بهروز ارباب شیرانی ,حسین رضایی دولت آبادی,امیر اسحاقی | جزئیات
به کار گیری مدل SWOT جهت تدوین استراتژی های مناسب برای مدیریت ریسک پروژه های مهندسی مطالعه موردی :شرکت بین المللی فولاد تکنیک,دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1392, آزاده اسحاقی, بهروز ارباب شیرانی,حسین رضایی دولت آبادی, امیر اسحاقی | جزئیات
بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران,ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران,بین المللی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,آسیه باقری | جزئیات
تحلیل تاثیر میزان رقابت محصول بر عملکرد مالی مطالعه موردی : شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران,کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها,بین المللی,پوستر,1392,حسین رضایی دولت آبادی,آسیه باقری | جزئیات
بررسی تاثیرشدت رقابت و نوع استراتژی کسب وکار شرکت ها بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها,کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها,بین المللی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,فاطمه ایزدی | جزئیات
ساختار سرمایه، رقابت و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران,کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها,بین المللی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,فاطمه ایزدی | جزئیات
تحلیل ارتباط بین جریان نقدی آزاد و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران,دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها,ملی,سخنرانی,1392,زهرا ترکی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
مدل‌سازی خدمات تلفن همراه جهت بررسی اثر کاهش قیمت در ترافیک (مکالمات) صنایع مخابراتی تلفن همراه در ایران,همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,امیر حسین حسینی,مرتضی شخمگر | جزئیات
مروری بر ادبیات همسویی استراتژی در شرکتهای مادر,دومین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی خوانسار,ملی,سخنرانی,1392,آرش برد بار,حسین رضایی دولت آبادی,علی کرباسی | جزئیات
بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی برمدیریت دانش ,اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی, وحید مرادی پاامامی,حامد عباس زاده اویلق | جزئیات
طراحی مدل ایجاد مزیت رقابتی پایدا از طریق نوآوری بازاریابی و کارآفرینی گرایی و اثرگذاری آن بر عملکرد مالی و غیر مالی (مطالعه موردی : صنعت فرش استان اصفهان),همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی, زهراالسادات صانعیان | جزئیات
تحلیل تاثیر نوآوری بازاریابی و فعالیت‌های کارآفرینی بر عملکرد مالی و غیرمالی (مورد مطالعه: صنعت فرش استان اصفهان),همایش ملی دانشگاه کارآفرین ،صنعت دانش محور ،دانشگاه مازندران,ملی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,زهرا السادات صانعیان | جزئیات
Bank Reputation in E-Banking, A study of the effect of E-Banking Service on Bank Reputation(Case of: Melli Bank customers,7th International Conference on e- Commerce whit focus on e-Security (ECDC2013),بین المللی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,Ali Mircholi, Ali Asadi, Mehri Asadi Vasfi | Detail
Analysis of The Impact of E-Security In Human Resource Information System,7th International Conference on e- Commerce whit focus on e-Security (ECDC2013),بین المللی,سخنرانی,1392,حسین رضایی دولت آبادی,نادیا افضلی | Detail
Management Accounting & Information Security,7th International Conference on e- Commerce whit focus on e-Security (ECDC2013),بین المللی,پوستر,1392,حسین رضایی دولت آبادی,حسین موسوی,پریسا موسوی | Detail
بررسی استقرار و تأثیر سیستمهای فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان,یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (1392),بین المللی,پوستر,1392,حسین رضایی دولت آبادی,امیر حسین نادعلی جلوخانی | جزئیات
تحلیل تاثیر استرات‍ی های سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی از طریق عملکرد زنجیره تامین,اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری),بین المللی,سخنرانی,1392,امیر حسین نادعلی جلوخانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بررسی استقرار وتاثیر سیستم های فن آوری اطلاعات برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان,اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری),بین المللی,پوستر,1392,?امیر حسین نادعلی جلوخانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
اولویت بندی سیستم های اطلاعاتی مرتبط با زنجیره تامین به روش تحلیل پوششی داده ها توسط مدل برنامه ریزی مختلط,اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری),بین المللی,پوستر,1392,امیر حسین نادعلی جلوخانی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
ارزیابی سطح آمادگی مدیریت شهری در حرکت به سمت مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی(مطالعه موردی : شهرداری بهارستان),اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری),بین المللی,پوستر,1392,امیر حسین نادعلی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
ارائه مدلی برای مدیریت دانش ، مدیریت منابع انسانی وآموزش عالی,اولین همایش ملی الگو های آموزش منابع انسانی دانشگاه,ملی,سخنرانی,1391,حسین رضایی دولت آبادی,امید بهارستانی,پیمان اکبری | جزئیات
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مندی مشتریان باشگاه های کشتی,اولین همایش ملی علم و کشتی,ملی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,جواد خزایی پول | جزئیات
تحلیل و اولویت بندی موانع به کارگیری بیمه الکترونیک در صنعت بیمه با استفاده از روش تاپسیس فازی ,پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات,بین المللی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,جواد خزائی پول,یاسر خزائی پول | جزئیات
Provide a new model of E-commerce adoption in Iran and its Affect on the Business Performance,ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بیمه و بانکداری اسلامی,بین المللی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,فرشید دهقان,مجتبی بارانی | Detail
Designing and Determining Of Comprehensive Model for Electronic Services in Electronic Banking,ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بیمه و بانکداری اسلامی,بین المللی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,علی میرچولی | Detail
Web mining and its application in E-Marketing ,ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بیمه و بانکداری اسلامی,بین المللی,پوستر,1391,Jaafar akbarzadeh ,حسین رضایی دولت آبادی,Reza Radmerhr | Detail
تحلیل نقش منابع انسانی ، ساختار و فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمانی با توجه به مدیریت دانش در سازمان,اولین همایش ملی تجربه نگاری ،تجربه کاوی و مدیریت دانش در سازمان,ملی,سخنرانی,1391,حسین رضایی دولت آبادی,علی میرچولی | جزئیات
بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت و اعتماد الکترونیکی با توجه به نقش شهرت بانک ,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و تولید ملی,بین المللی,پوستر,1391,علی میرچولی,حسین رضایی دولت آبادی,حمید جمشیدی | جزئیات
بررسی تاثیر شادی کارکنان بر کارایی شرکت,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،نوآوری وتولید ملی,بین المللی,سخنرانی,1391,حسین رضایی دولت آبادی,علی میرچولی,مجتبی امانی بنی | جزئیات
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کارایی شرکت,4th International conference on Intellegtual capital management,بین المللی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,علی میرچولی,مجتبی امانی بنی | جزئیات
تحلیل نقش منابع انسانی ،ساختار و فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمان و کسب مزیت رقابتی با توجه به مدیریت دانش در سازمان,نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین,ملی,سخنرانی,1391,علی میرچولی,حسین رضایی دولت آبادی,مجتبی امانی بنی | جزئیات
بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادارک شده بر انگیزش کارکنان (مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه اصفهان),اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان ها,ملی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,طاهره آقاباباپور دهکردی | جزئیات
حسابداری مدیریت محیط زیست,نخستین کنفرانس ملی حسابداری , مدیریت مالی و سرمایه گذاری,ملی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,لیلا رضوی | جزئیات
طراحی مدل تاثیرگذاری اخلاق کسب وکار بر کیفیت خدمات از طریق تعهد سازمانی,همایش ملی ارزش ها و اخلاقیات در مدیریت,ملی,پوستر,1391,افسانه کشاورزی,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
طراحی مدل تاثیرگذاری اخلاق مدیریتی بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق عدالت سازمانی,همایش ملی ارزش ها واخلاقیات در مدیریت,ملی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,مینا حامدی | جزئیات
تحلیل تاثیرگذاری فرصت های استراتژیک بازاریابی بر عملکرد سازمانی از طریق قابلیت های بازاریابی,نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک,بین المللی,سخنرانی,1391,حسین رضایی دولت آبادی,فرزانه مصمم فر | جزئیات
تحلیل میزان اثرگذاری قابلیت های نوآوری بر عملکرد کسب و کار در صنایع مواد شوینده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری,اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع وسیستم ها,ملی,سخنرانی,1391,حسین رضایی دولت آبادی,لیلا فاطمی | جزئیات
تحقیقات کیفی رویکردی در جهت بومی سازی علوم انسانی,اولین همایش ملی جایگاه علوم انسانی در ایران 1390,ملی,سخنرانی,1391,حسین رضایی دولت آبادی,امید بهارستان ,محمد محمدی صدر | جزئیات
تعیین میزان اثرگذاری کارایی سرمایه فکری بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,اولین همایش ملی حسابداری یزد,ملی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,نجمه توکلی | جزئیات
مقایسه تطبیقی و رتبه‏بندی عوامل موثر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریان در بانک‏های دولتی و خصوصی استان کرمانشاه با استفاده از مدل پیکاراینن(مطالعه موردی :سپه ،مسکن و انصار ،سامان) ,دهمین کنفرانس بین الملی مدیریت,بین المللی,پوستر,1391,حسین رضایی دولت آبادی,امید بهارستان,پیمان اکبری | جزئیات
تحلیل سطح کارایی عناصر سرمایه فکری درصنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,همایش حسابداری ومدیریت مالی,منطقه ای,سخنرانی,1391,حسین رضایی دولت آبادی,مرجان محمدی,آریا حاجیان نیا | جزئیات
تحلیل عوامل موثر بر پاسخگویی به تغییرات محیطی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان,نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک,بین المللی,سخنرانی,1391,علی عطافر,حسین رضایی دولت آبادی,نرگس مهدیه نجف آبادی | جزئیات
مدل ارزیابی انتخاب سیستم حمل ونقل شهری با ظرفیت متوسط با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی: (مطالعه موردی کلان شهر اصفهان),اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار,ملی,سخنرانی,1391,حسین رضایی دولت آبادی,امیرحسین حسینی ,مرتضی شخمگر | جزئیات
ارائه روشی برای انتخاب استراتژی‌های موثر بر عملکرد تامین‌کنندگان در حرکت به سمت تولید ناب با استفاده از DEA و تکنیک DEMATEL -ANP مطالعه موردی : شرکت ساخت تجهیزات سپاهان -گروه مپنا,نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,سخنرانی,1391,رضا پورمیری ,حسین رضایی دولت آبادی, اکبر نیلی پورطباطبائی | جزئیات
بررسی و ارزیابی فاکتورهای موثر در انتخاب بهترین نمایندگی ایران خودرو با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP با مطالعه موردی در نمایندگی های ایران خودرو شهرکرد,اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار,ملی,سخنرانی,1391,حسین رضایی دولت آبادی,فهیمه عسکریه,محمد خیاط خوشدوز ,مصطفی زینلی | جزئیات
ارائه مدلی در زمینه کاربرد های داده کاوی در زنجیره تامین با مطاله موردی,هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,بین المللی,پوستر,1390,حسین رضایی دولت آبادی,محمد صادق رضایی,رضا صالح زاده | جزئیات
امکان سنجی استفاده از خودرو های کوچک دو نفره در ترابری سازمان ها (مطالعه موردی : ترابری شهرداری اصفهان),یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک,بین المللی,سخنرانی,1390,محمد تمنایی,حسین حق شناس ,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
اولویت بندی چالش های بانکداری موبایل از دیدگاه مشتریان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی,کنفرانس ملی بانکداری الکترونیک,ملی,پوستر,1390,حسین رضایی دولت آبادی,سیده نسیم امیرالسادات هفشجانی,فائزه کرمانی زاده,فرهنگ محمدی | جزئیات
بررسی مولفه های انسانی و سازمانی موثر بر تولید و انتقال دانش در سازمان های خدمات حرفه ای(نمونه موردی: بیمارستان الزهرا اصفهان),دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان,بین المللی,سخنرانی,1390,حسین رضایی دولت آبادی,فرهام امیری | جزئیات
تاثیر مدیریت دانش و عوامل سازمانی براجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری ,کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی,ملی,پوستر,1390,حسین رضایی دولت آبادی,محمد غفاری,فائزه کرمانی زاده | جزئیات
بررسی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری A Survey of E-Mouth Advertising in Tourism Management ,اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار,بین المللی,پوستر,1390,رضا رادمهر,حسین رضایی دولت آبادی,مهدی شالیکار | جزئیات
اولویت بندی معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکهای دولتی اصفهان با استفاده از رویکردAHP فازی,اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام ‌های پرداخت,بین المللی,پوستر,1390,حسین رضایی دولت آبادی,فاطمه فغانی,عوض یاری | جزئیات
اولویت بندی عوامل مؤثر بر استفاده از حسابداری مدیریت در برنامه ریزی استر ا تژیک با رویکرد ارزش افزوده ,کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی,بین المللی,سخنرانی,1390,حسین رضایی دولت آبادی, سیده نسیم امیرالسادات هفشجانی,سجاد جعفری | جزئیات
مبانی چالش های کارآفرینی در دانشگاه های ایران و راهکارهای آن,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی,بین المللی,پوستر,1389,حسین رضایی دولت آبادی,مهدی امیری,محمد حسن قاسمی,مهدی قاسمی | جزئیات
نوآوری در مدیریت فروش مبتنی بر دانش با استفاده از استعاره پیوند,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی,بین المللی,پوستر,1389,حسین رضایی دولت آبادی,سیده نسیم میرالسادات هفشجانی | جزئیات
بخش بندی بازارهای اینترنتی,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری,بین المللی,پوستر,1389,جواد خزائی پول ,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بررسی عوامل بازدارنده و ترغیب کننده ی خلاقیت و نوآوری در سازمانها,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری,بین المللی,پوستر,1389,محمد غفاری,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بررسی عوامل موثر بر خرید الکترونیکی شهروندان اصفهانی ,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری,بین المللی,پوستر,1389,جواد خزائی پول ,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانی,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کار آفرینی,بین المللی,پوستر,1389,محمد غفاری,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل تأثیرگذاری کارآفرینی و هوش هیجانی بر عملکرد سازمانی,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کار آفرینی,بین المللی,پوستر,1389,مهشید قریب پور,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
مدیرت استراتژیک هزینه: مدلی تلفیقی هزینه یابی هدف وکارت امتیای متوازن,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد,بین المللی,پوستر,1389,رضا صالح زاده ,محمد رضاعطار پور,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
برند سبز جلوه ای از مفهوم بازاریابی اجتماعی در سازمان ها,اولین کنفرانس ملی بازاریابی وبرند های حامی محیط زیست,ملی,پوستر,1389,حسین رضایی دولت آبادی,مهشید قریب پور | جزئیات
اولویت بندی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی با بکارگیری QFD و FAHP در موسسات مالی,دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی,بین المللی,پوستر,1389,حسین رضایی دولت آبادی, مهدی پور مصطفی , مهدی خلیلی | جزئیات
حسابداری رقبا : رویکردی جدید در تجزیه وتحلیل رقیب وتوسعه کسب وکار,همایش منطقه ای بررسی نقش حسابداری در توسعه اقتصادی کشور,منطقه ای,سخنرانی,1389,حسین رضایی دولت آبادی,احسان تیموری | جزئیات
بررسی نقش هزینه یابی برمبنای هدف و مهندسی ارزش در اصلاح الگوی مصرف,همایش منطقه ای نقش حسابداری مدیریت و حسابرسی در اصلاح الگوی مصرف,منطقه ای,سخنرانی,1389,حسین رضایی دولت آبادی,رضا صالح زاده | جزئیات
ارائه مدل تلفیقی هزینه یابی هدف ، مهندسی ارزش ، QFD وبررسی تاثیر آن در صرفه جوئی ملی,سومین همایش حسابداری و مدیریت مالی,منطقه ای,پوستر,1389,حسین رضایی دولت آبادی,رضاصالح زاده ,مهدی پور مصطفی | جزئیات
اثر بخشی برنامه ریزی استراتزیک سیستم اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان محیطی,هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک,بین المللی,پوستر,1389,حسین رضایی دولت آبادی,عبدالنبی کمالی , احسان یوسفی | جزئیات
تأثیرگذاری رهبری در اجرای سیستمهای هوشمند کسب و کار ,اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار,ملی,پوستر,1389,حسین رضایی دولت آبادی,زهرا خدادادی چمگردانی | جزئیات
ارائه مدلی جهت تعیین عوامل مؤثر بر خلق نوآوری د رسازمانها,دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران,ملی,پوستر,1388,حسین رضایی دولت آبادی,باقر طالبی | جزئیات
تحلیل اثر گذاری استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی بر وفاداری مشتریان ,ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,بین المللی,پوستر,1388,حسین رضایی دولت آبادی,ملودی ریسمانچیان,سید یاسین توکلی | جزئیات
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی موفقیت پیاده سای سیستم مدیریت دانش در سازمانها,ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات,بین المللی,پوستر,1388,حسین رضایی دولت آبادی,باقر عسگر نژاد نوری ,سید یاسین توکلی | جزئیات
مدلی یکپارچه برای ارزیابی تامین کنندگان وتصمیم خرید در یک شبکه زنجیره تامین ,دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران,بین المللی,پوستر,1388,محمد نوری زاده,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل توانایی های مدیریتی از دیدگاه اسلام بر اساس رویکرد سیستمی,دومین همایش ملی پژوهش های قرانی حوزه و دانشگاه,ملی,پوستر,1387,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
عوامل ریسک ومدیریت قرارداد ها ی خدمات فناوری اطلاعات با تمرکز بر برون سپاری از دو دیدگاه خریدار و فروشنده ,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات,بین المللی,پوستر,1387,حسین رضایی دولت آبادی,سعید سرخی قلندر | جزئیات
استفاده از فناوری اطلاعات برای چابکی در زنجیره تامین,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات,بین المللی,پوستر,1387,حسین رضایی دولت آبادی,باقر عسگر نژاد نوری | جزئیات
مدیریت ارتباط با شرکای الکترونیکی با رویکرد اتحاد های شراکتی الکترونیکی ,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات,بین المللی,پوستر,1387,حسین رضایی دولت آبادی,سید یاسین توکلی | جزئیات
تاثیر ابزار های پیشبرد فروش بر رفتار خریداران کتاب از فروشگاه های الکترونیکی(مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه اصفهان),سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک,بین المللی,پوستر,1387,سعید علی زاده,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
The Effet Of Electronic Intermediary On Developing Of E-Commerce,سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک,بین المللی,پوستر,1387,حسین رضایی دولت آبادی, روح الله زارع | Detail
The Role Of Electronic Intermediary On Developing Of Electronic Banking,دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی,بین المللی,پوستر,1387,حسین رضایی دولت آبادی | Detail
Success factors and success criteria in E-banking,دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی,بین المللی,پوستر,1387,حسین رضایی دولت آبادی,روح الله زارع | Detail
الگوی رفتاری مدیران در نظام اسلامی,همایش مدیریت اسلامی,ملی,سخنرانی,1386,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تحلیل ارتباط بین هزینه یابی هدف ، سیکل حیات کالا و هزینه یابی بر مبنای محدودیت,مجموعه سخنرانی های علمی – پژوهشی دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
کاربرد نظریه آشوب در مدیریت بازاریابی,مجموعه سخنرانی های علمی – پژوهشی دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1386,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
مدیریت دارایی هاوبدهی های بانک با تمرکز بر ریسک نرخ بهره به کمک مدل های کمی,مجموعه سخنرانی های علمی – پژوهشی دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تجزیه وتحلیل بهره وری در بازاریابی,مجموعه سخنرانی های علمی – پژوهشی دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
دیدگا ههای مربوط به سازمان های بازارگرا,مجموعه سخنرانی های علمی – پژوهشی نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
کاربرد تکنیکTOPSISدر تصمیم گیری های مالی,مجموعه سخنرانی های علمی – پژوهشی نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
لابیرنت های مشتری,همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه,منطقه ای,سخنرانی,1385,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
بازار گرایی: رویکردی نوین در مدیریت بازار و مشتری,دومین همایش ملی مدیریت نوین ومباحث جدید در مدیریت,ملی,سخنرانی,1385,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
کاربرد فنون تصمیم گیری چند شاخصه در بودجه بندی سرمایه ای,نخستین همایش سراسری حسابداری ومدیریت,ملی,سخنرانی,1385,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
تئوری محدودیت ها,مجموعه سخنرانی های علمی – پژوهشی نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1285,حسین رضایی دولت آبادی | جزئیات
جستجو:
|
تحلیل مدل سلسله مراتبی مهارت های همدلی قومی- فرهنگی نیروهای فروش: مورد مطالعه سه گروه هتل در ایران,دکتری,1397,علی صنایعی,حسین رضایی دولت آبادی,علی کاظمی
طراحی الگوی تمایلات رفتاری به تجارت اجتماعی بر اساس رویکردهای ترکیبی SOR،TAM و TPB,دکتری,1396,علی صنایعی,حسین رضایی دولت آبادی,محمد حسین مشرف جوادی
شناسایی نیروهای پیشران صنعت شکلات در ایران و اولویت بـندی آنها با استفاده از روش های چند معیاره,کارشناسی ارشد,1395,مجید اسماعیلیان,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر پاسخ های مشتری با تمرکز بر نقش میانجی کیفیت ادراک شده خدمات و تصویر برند (بانک تجارت شهر شیراز),کارشناسی ارشد,1395,حسین رضایی دولت آبادی,مجید محمدشفیعی
تدوین مدل تاثیرگذاری مسئولیت های اجتماعی بر عملکرد مالی - اجتماعی و واکنش های مصرف کننده,دکتری,1395,حسین رضایی دولت آبادی,مجید محمدشفیعی
طراحی الگوی نگرش نسبت به تبلیغات در شبکه های اجتماعی ( مورد مطالعه سایت کلوپ),دکتری,1395,علی صنایعی,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیرحمایتهای خدماتی درک شده بر توسعه گردشگری مذهبی از طریق انگیزه های گردشگری مذهبی شهر قم,کارشناسی ارشد,1394,سید فتح اله امیری عقدایی,حسین رضایی دولت آبادی,آذرنوش انصاری طادی
تحلیل عوامل مؤثر و تأثیر پذیر کارآفرینی در خوشه ها( مورد مطالعه: خوشه ی فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی اصفهان),کارشناسی ارشد,1394,علی صفری,حسین رضایی دولت آبادی
تبیین سناریوهای آینده هویت شغلی زنان در جامعه ایران,کارشناسی ارشد,1394,حسین رضایی دولت آبادی,علی قنبری برزیان
تحلیل تاثیر رفتار شبکه‌سازی بر عملکرد بازاریابی با استفاده از متغیر میانجی بازاریابی کارآفرینانه,کارشناسی ارشد,1393,حسین رضایی دولت آبادی,علی صفری
تدوین و تلفیق استراتژی‌های بین سازمانی توسعه مناطق با رویکرد قابلیتهای پویا و دارائی‌های مکمل,کارشناسی ارشد,1393,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیر ساختار مالکیت بر تصمیمات واگذاری,کارشناسی ارشد,1393,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیر آینده نگاری سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی و مزیت رقابتی(مورد مطالعه: شرکت های حوزه نانوتکنولوژی ایران),کارشناسی ارشد,1393,رضا انصاری,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تأثیر انگیزه های ایمنی و خودکارآمدی بر عملکرد بازاریابی از طریق رهبری اخلاقی(مورد مطالعه: شرکت های فرش در ایران),کارشناسی ارشد,1393,حسین رضایی دولت آبادی,علی صفری
شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر تصویر برند شرکت و تاثیر آن بر قصد خریدار با تمرکز بر نقش هویت برند (مطالعه شرکت های هواپیمایی ایران در استان های منتخب),دکتری,1392,علی صنایعی,آرش شاهین,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیر رقابت بازار محصول و استراتژیهای کسب و کار بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی,کارشناسی ارشد,1392,حسین رضایی دولت آبادی,سید فتح اله امیری عقدایی,منیره رفعت
تحلیل تاثیر ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مجدد- مطالعه موردی : مشتریان واحد فست فود شرکت کاله در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,علی کاظمی,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل عملکرد و تعیین شرکت‌های برتر ، جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش تلفیقی (GFAHP-DEA) مطالعه موردی :شرکت‌های فعال در صنایع فلزی و معدنی ، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1392,حسین رضایی دولت آبادی,سعیده کتابی
بررسی تاثیر برند خدمات بر فرآیند ارزش - وفاداری مشتریان - ارزشهای کارکردی در تقابل ارزشهای کارکردی در تقابل ارزشهای غیرکارکردی (مطالعه موردی -مشتریان بانک سپه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,مجید رشید کابلی,حسین رضایی دولت آبادی
طراحی مدلی برای خدمات بانکداری الکترونیکی مبتنی بر مشتری,کارشناسی ارشد,1392,علی کاظمی,حسین رضایی دولت آبادی
تجزیه و تحلیل میزان تاثیر ارزش برند و شدت رقابت بر عملکرد مالی,کارشناسی ارشد,1392,حسین رضایی دولت آبادی,منیره رفعت
تحلیل عوامل مؤثر بر پاسخگویی پویای سازمان به تغییرات محیطی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,علی عطافر,حسین رضایی دولت آبادی
شناسایی وتحلیل عوامل موثر بر رضایت مشتریان صنعتی،مورد مطالعه:مشتریان فعال در زمینه تولید لوازم خانگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,علی کاظمی,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان (مطالعه موردی : شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1391,محمد حسین مشرف جوادی,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی تاثیر قیمت و استراتژی اهرم قراردادن نام تجاری بر نیت خرید مصرف کنندگان (مورد مطالعه، دسرهای دنت و رامک),کارشناسی ارشد,1391,سید فتح اله امیری عقدایی,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر علکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (مورد مطالعه : شهرک های صنعتی استان همدان),کارشناسی ارشد,1391,علی عطافر,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل عوامل موثر بر نیت رفتاری کاربران بانکداری سیار - مطالعه موردی :شعب بانک ملی در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,حسین رضایی دولت آبادی,بهرام رنجبریان
تحلیل تاثیر سنجه‌های بازاریابی بر ریسک بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,سعید فتحی
تعیین عوامل موثر بر رضایت کاربران از خدمات IT برون‌سپاری شده در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,سعید فتحی
بررسی عوامل موثر بر ارزیابی مصرف کننده از اتحاد نام تجاری(مورد مطالعه: خریداران مراجعه کننده به فروشگاه زنجیره ای رفاه شعبه علامه مجلسی در شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,سید فتح اله امیری عقدایی,حسین رضایی دولت آبادی
تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش ایجاد شده برای سهامدار (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران),کارشناسی ارشد,1390,سعید فتحی,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیر سنجه‌های بازاریابی بر قیمت سهام شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,سعید فتحی
تحلیل میزان اثرگداری هوش معنوی بر متغیر های نوآوری وعملکرددربخش بازاریابی و فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,علی کاظمی
تحلیلی بر عوامل موثر بر ارزش ویژه نام تجاری,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,بهرام رنجبریان
تحلیل عوامل موثر بر اعتماد به تبلیغات پیام کوتاه در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,بهرام رنجبریان
رویکرد تصمیم گیری چند معیاره کارت امتیازی وتجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها وتهدید ها به منظور تدوین استراتژی بازاریابی- مطالعه موردی بانک صادرات ایران - خراسان رضوی,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,سعیده کتابی
تحلیل میزان اثر عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد سازمان های غیر انتفاعی ( مطالعه موردی - مدارس غیر انتفاعی یزد),کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,سید محمد طباطبائی نسب
بکار گیری اصول بازاریابی اجتماعی در توصیف نگرش مدیران ...,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,علی کاظمی
تحلیل میزان تاثیر گذاری بازاریابی اجتماعی بر حفظ و نگهداری فضای سبز شهری - مورد مطالعه شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,علی کاظمی
ارزیابی بستر های مورد نیاز جهت پیاده سازی کارت امتیازی متوازن ( مطالعه موردی بانک انصار),کارشناسی ارشد,1390,علی صنایعی,حسین رضایی دولت آبادی
طراحی مدل انتقال دانش در بیمارستان الزهرا,کارشناسی,1390,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی الزامات و پیامد های پیاده سازی ساختار مناسب فن آوری اطلاعات وارتباطات در دانشگاه اصفهان,کارشناسی,1390,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی تاثیر منابع ، قابلیت ها و دارایی های بازاریابی بر عملکرد شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان ,کارشناسی,1390,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل عوامل موثر بر وفاداری مشتری در خرید های اینترنتی ,کارشناسی,1390,حسین رضایی دولت آبادی
تاثیر اعتبار برند ال جی بر وفاداری مشتریان در شهرستان اصفهان,کارشناسی,1390,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی ارتباط بین بکارگیری هوش تجاری و کارآفرینی واثر آن بر عملکرد شعبات بانک مسکن شهرستان اصفهان,کارشناسی,1390,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و قصد ترک خدمت در بین اساتید مراکز آموزش عالی,کارشناسی,1390,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیر نوآوری بر کارآفرینی در فضای دانشگاه اصفهان ,کارشناسی,1390,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل اثر گذاری تبلیغات و ارزش برند بر نرخ بازده سهام وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گروه صنایع غذایی,کارشناسی ارشد,1390,حسین رضایی دولت آبادی,محمد رضا عباسی
حل مسائل انتخاب سبد سهام دارای محدودیت حداقل مقادیر معامله به کمک الگوریتم ژنتیک ,کارشناسی ارشد,1389,حسین رضایی دولت آبادی,سعیده کتابی
تحلیل نگرش مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیرامون نحوه انتخاب ساختار سرمایه,کارشناسی ارشد,1389,مهدی ابزری,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد مصرف کننده به خریدهای اینترنتی,کارشناسی ارشد,1389,حسین رضایی دولت آبادی,علی صنایعی
ارائه الگویی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان قطعات با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی فازی (مطالعه موردی :شرکت نصیر لوازم),کارشناسی ارشد,1389,سعیده کتابی,حسین رضایی دولت آبادی,مهسا قندهاری
تعیین عوامل موثر بر وفاداری به نام تجاری در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل فانک و گلادن,کارشناسی ارشد,1389,محمد سلطان حسینی,حسین رضایی دولت آبادی
تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در شهرداری شیراز و نی ریز,کارشناسی ارشد,1389,حسین رضایی دولت آبادی,بهرام رنجبریان
تاثیر سبک های رهبری مدیران بر تعهد کارکنان به کیفیت خدمات,کارشناسی ارشد,1389,حسین رضایی دولت آبادی,بهرام رنجبریان
ارزیابی تاثیر تقوا بر کیفیت زندگی کاری,کارشناسی,1389,حسین رضایی دولت آبادی
شناخت فلسفه حاکم بر بازاریابی بانک های دولتی,کارشناسی,1389,حسین رضایی دولت آبادی
تاثیر بازار بر تجارت صنایع دستی شاخه قلمزنی در استان اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,حسین رضایی دولت آبادی,مهران هوشیار
ارائه الگوئی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان قطعات با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی فازی (مطالعه موردی: شرکت نصیر لوازم),کارشناسی ارشد,1389,سعیده کتابی,حسین رضایی دولت آبادی,مهسا قندهاری
طراحی مدل تحلیل نقش نگرش مشتریان در تثبیت الزامات مشتری مداری در شرکتها«مطالعه ای در نظام فروش خودرو»,دکتری,1388,علی صنایعی,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام ایران,کارشناسی ارشد,1388,حسین رضایی دولت آبادی,سعید صمدی
رابطه استراتژی های رقابتی با فرایند نوآوری در شرکت های تولیدی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,مجید رشید کابلی,حسین رضایی دولت آبادی
ارزیابی عملکرد مدیریت دانشگاه اصفهان بر اساس مدل تعالی EFQM ,کارشناسی,1388,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی تاثیر تئوری نمایندگی بر مدیریت منابع ریسک زنجیره عرضه از دیدگاه مدیران شرکت‌های صنایع الکترونیک شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,حسین رضایی دولت آبادی,محسن دستگیر,سعید فتحی
تجزیه و تحلیل کارائی بانک های تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA),کارشناسی ارشد,1387,اصغر حق شناس,سعیده کتابی,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی عدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام دربورس اوراق بهادارتهران,کارشناسی ارشد,1387,علی شائمی برزکی,سعید صمدی,حسین رضایی دولت آبادی
اثر بخشی مکانیزم محدود کننده قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران ,کارشناسی ارشد,1387,مهدی ابزری,حسین رضایی دولت آبادی,سید عباس هاشمی
تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنش های رفتاری پس از خرید مصرف کنندگان مواد غذایی (مورد مطالعه :فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهرستان اصفهان ),کارشناسی ارشد,1387,مجید رشید کابلی,حسین رضایی دولت آبادی
تحلیل ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد P بهE در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران,کارشناسی ارشد,1387,مهدی ابزری,اصغر حق شناس,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی عوامل زیان زا در شرکت های بیمه و راه های مقابله با آن ,کارشناسی,1387,حسین رضایی دولت آبادی
تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی وخرید بیمه گذاران,کارشناسی,1387,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی اثر شلاقی در زنجیره تامین و روش های مقابله با آن ,کارشناسی,1387,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی فرایند خرید و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین قطعات ,کارشناسی,1387,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی کاربرد تئوری انتظار در بین دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه اصفهان ,کارشناسی,1386,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی تاثیر بنچ مکینگ در بهبود عملکرد .... ,کارشناسی,1386,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی موانع و راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی ,کارشناسی,1386,حسین رضایی دولت آبادی
بازاریابی اینترنتی وجایگاه آن در شهر اصفهان ,کارشناسی,1386,حسین رضایی دولت آبادی
بررسی مطلوبیت وعدم مطلوبیت جو سازمانی دانشگاه اصفهان ,کارشناسی,1386,حسین رضایی دولت آبادی
جستجو:
|
روش های تجزیه وتحلیل محیط سازمان,تالیف,شرکت چاپ ونشر بازرگانی,1395,حسین رضایی دولت آبادی,احمد شاکری,حمیدرضا بوستانی
دارایی های مکمل :ابزارهایی برای تجاری سازی نوآوری,تالیف,کنکاش,1393,حسین رضایی دولت آبادی,حمید رضا بوستانی
جستجو:
|
جستجو:
|
لوح تقدیر به عنوان ایثارگر,وزیر علوم تحقیقات و فناوری,دانشگاه اصفهان,1388
لوح تقدیر برای تطبیق حقوق کارمندان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری,استاندار اصفهان,دانشگاه اصفهان,1388
لوح تقدیر به عنوان ایثارگر,ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1387
لوح تقدیردر هفته دفاع مقدس به عنوان ایثارگر,ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1386
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal