معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي
دکتر علی شائمی برزکی

دکتری,مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
تربیت مدرس

دانشیار گروه مدیریت

پست الکترونیکی: shaemi@ase.ui.ac.ir
پروفایل استاد: http://ase.ui.ac.ir/shaemi
تلفن:37935212
نمابر: 37935212
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
5252
Powered by DorsaPortal