رئيس دانشكده

دکتر سعید صمدی


دکترای اقتصاد؛ دانشگاه تهران

دانشیار گروه اقتصاد

پست الکترونیکی: s.samadi@ase.ui.ac.ir
پروفایل استاد: http://ase.ui.ac.ir/s.samadi
تلفن: 37935222-031
نمابر: 36683116-031
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
6849
Powered by DorsaPortal