رئيس دانشكدهعلی شائمی برزکی
گروه آموزشی  :    مدیریت            
آدرس پست الکترونیک
 :                           
آدرس صفحه شخصی  
              :          

  
|
Ph.D.,مدیریت بازرگانی - رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی,دانشگاه تربیت مدرس,1381
M.Sc.,مدیریت بازرگانی - مالی,دانشگاه اصفهان,1372
B.A.,مدیریت بازرگانی,دانشگاه اصفهان,1368

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/12
تعداد بازدید:
16097
Powered by DorsaPortal