معاون فرهنگي و دانشجويي

دکتر حسین مسعود نیا

دکترای تاریخ سیاسی
دانشیار گروه علوم سیاسی
پست الکترونیکی:   h.masoudnia@ase.ui.ac.ir
پروفایل استاد:  http://ase.ui.ac.ir/h.masoudnia
تلفن:  37935214-031
نمابر: 37935214-031
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
4192
Powered by DorsaPortal