معاون فرهنگي و دانشجويي

دکتر قدرت اله خسروشاهی

دکترای حقوق جزا وجرم شناسی
استادیار گروه حقوق
پست الکترونیکی:   gh.khosroshahi[at]ase.ui.ac.ir
پروفایل استاد:  http://ase.ui.ac.ir/gh.khosroshahi@ui.ac.ir
تلفن: 14 37935031
نمابر: 37935214-031
/Dorsapax/userfiles/Sub3/5.jpeg
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/19
تعداد بازدید:
6462
Powered by DorsaPortal