۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
رسول مظاهری کوهانستانی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حقوق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,حقوق خصوصی,تربیت مدرس تهران,ایران,1380-1386
فوق لیسانس,حقوق خصوصی,تربیت مدرس تهران,ایران,1374-1377
لیسانس,حقوق قضایی,دانشگاه تهران(مجتمع آموزش عالی قم),ایران,1367-1371
جستجو:
|
منزلت شناسی کتاب مسائل الخلاف شیخ طوسی در حقوق تطبیقی و فقه مقارن,دومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی,بین المللی,سخنرانی,1397,محمدجواد حیدریان دولت آبادی,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
شناسایی نوین مفهوم اصل برابری اعضا در سازمان های بین المللی در پرتوی حقوق عمومی,دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی,بین المللی,پوستر,1397,محمدجواد حیدریان دولت آبادی,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
محیط زیست در پرتوی حقوق ایران با تاکید بر مبانی نظری فقه امامیه,کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست,بین المللی,پوستر,1397,محمدجواد حیدریان دولت آبادی,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
منزلت شناسی اصول حقوق بشر دوستانه در مبانی اسلامی و فقهی,همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی,بین المللی,پوستر,1396,رسول مظاهری کوهانستانی,محمدجواد حیدریان دولت آبادی | جزئیات
تحلیل نقش تعهدکاری و اخلاق بازاریابی در تجارت الکترونیکی و مشتریان اینترنتی در شهر اهواز,پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد,بین المللی,پوستر,1396,رسول مظاهری کوهانستانی,بهناز شکیب,عالمه شکری مطلق | جزئیات
مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران,پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک,ملی,سخنرانی,1395,رسول مظاهری کوهانستانی,مینا گلشن | جزئیات
ایمنی غذا با قانون یا نظارت,همایش ملی قرآن و علوم زیستی,ملی,سخنرانی,1395,رسول مظاهری کوهانستانی,علی فتوت | جزئیات
بررسی اعاده دادرسی در نظام دادرسی مدنی و کیفری در حقوق ایران,پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک,ملی,پوستر,1395,رسول مظاهری کوهانستانی,سمانه سعیدی | جزئیات
مسئولیت مدنی سازندگان و استفاده کنندگان از بازی های رایانه ای,اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها,ملی,سخنرانی,1394,رسول مظاهری کوهانستانی,بهناز فتاحی,مهرداد حکمت خواه | جزئیات
مسئولیت مدنی سازندگان و استفاده کنندگان از بازی های رایانه ای و ناقضان قانون کپی رایت,اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای، فرصتها و چالش ها,ملی,سخنرانی,1394,رسول مظاهری کوهانستانی,بهناز فتاحی,مهرداد حکمت خواه | جزئیات
حمایت از امنیت آب ها در قالب پیش بینی ضمانت اجرای کیفری,همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز,ملی,پوستر,1393,رسول مظاهری کوهانستانی,حسین جوادی | جزئیات
شیوه های انحلال قراردادهای الکترونیکی ,هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی,بین المللی,پوستر,1392,حسین جوادی,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
بایسته های فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی از دیدگاه اسلام,همایش ملی جهاد اقتصادی,ملی,سخنرانی,1391,رسول مظاهری کوهانستانی,حسین جوادی | جزئیات
Option of Non-Separation and Right to Cancelation in E-Contracts”,6th International Conference on e- Commerce in Developing Countries with focus on Insurance and Islamic Banking 2012,بین المللی,سخنرانی,1391,رسول مظاهری کوهانستانی,اکرم فرخی,پیام احمدی روزبهانی | Detail
تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی، حق یا تکلیف (مطالعه تطبیقی در اسلام و حقوق موضوعه),مشارکت سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران,ملی,پوستر,1390,رسول مظاهری کوهانستانی,حسین جوادی | جزئیات
جنگ نرم با تاکید بر دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی,همایش ملی جوانان، رسانه و روایتگری هویت اسلامی ایرانی,ملی,سخنرانی,1390,رسول مظاهری کوهانستانی,حسین جوادی,سعید شریعتی | جزئیات
امر به معروف و نهی از منکر، حقوق و حریم خصوصی شهروندان,همایش بین المللی شهروند مسئول ، امر به معروف و نهی از منکر,بین المللی,سخنرانی,1390,رسول مظاهری کوهانستانی,حسین جوادی,سعید شریفی | جزئیات
IVF Embryo Concerinig Law and Bioethics,دومین کنگره بین المللی اخلاق زیستی,بین المللی,پوستر,1389,رسول مظاهری کوهانستانی,پیام احمدی | جزئیات
انواع و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران,مقررات آنسیترال و رویه قضایی ایالات متحده ,سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی,هفته پژوهش,پوستر,1387,رسول مظاهری کوهانستانی,علیرضا ناظم | جزئیات
جواز وکالت اتفاقی و وکالت در غیر محل اخذ پروانه,هفته پژوهش 1386,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران,هفته پژوهش 1385,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
اعتبار امضای الکترونیکی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران,هفته پژوهش 1384,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
تجارت الکترونیکی از دیدگاه اسلام ,هفته پژوهش 1383,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
موارد رفع مسؤولیت بایع و مشتری بر مبنای کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران,هفته پژوهش 1382,هفته پژوهش,سخنرانی,1382,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ,هفته پژوهش 1381,هفته پژوهش,سخنرانی,1381,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
اهلیت در حقوق انگلیس,هفته پژوهش 1380,هفته پژوهش,سخنرانی,1380,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
ماهیت حقوق جعاله,هفته پژوهش 1379,هفته پژوهش,سخنرانی,1379,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
جعاله در نظام بانکداری اسلامی,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1378,رسول مظاهری کوهانستانی | جزئیات
جستجو:
|
تحلیلی تطبیقی مالکیت منفعت، حق انتفاع و مأذونیت در انتفاع,کارشناسی ارشد,1397,رسول مظاهری کوهانستانی,علیرضا فصیحی زاده,سید محمد صادق طباطبائی
قواعد حاکم بر ثبت رسمی قراردادهای الکترونیکی,کارشناسی ارشد,1395,رسول مظاهری کوهانستانی,محمود جلالی کروه
تحلیل فقهی حقوقی اجاره اموال فکری,کارشناسی ارشد,1395,سید محمد صادق طباطبائی,رسول مظاهری کوهانستانی
ماهیت و آثار مالکیت معنوی در فقه و حقوق ایران ,کارشناسی ارشد,1395,رسول مظاهری کوهانستانی,مهدی شهابی
تحلیل تطبیقی ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران ، مصر، سورِیه و عراق,کارشناسی ارشد,1394,رسول مظاهری کوهانستانی,محمد مهدی الشریف,مرتضی طبیبی جبلی
تحلیل جرم شناختی معافیت از کیفر(موضوع ماده39 قانون مجازات اسلامی),کارشناسی ارشد,1394,رسول مظاهری کوهانستانی,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
تحلیل ارزش و اعتبار ادله الکترونیکی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا,کارشناسی ارشد,1394,رسول مظاهری کوهانستانی,ابراهیم رهبری
مترجمی «التجاره عبر الحاسوب»,کارشناسی ارشد,1393,سردار اصلانی,رسول مظاهری کوهانستانی
ترجمه بخش اول کتاب التجاره عبر الحاسوب,کارشناسی ارشد,1393,سردار اصلانی,مهدی عابدی جزینی,رسول مظاهری کوهانستانی
نقش بزه دیده در تحقق جرم کلاهبرداری و راهکارهای پیشگیری از آن,کارشناسی ارشد,1393,رسول مظاهری کوهانستانی,قدرت الله خسروشاهی,ثریا معمار
تولید و به کار گیری انرژی صلح آمیز هسته ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1393,رسول مظاهری کوهانستانی,محمود جلالی کروه
تحلیل قرارداد واگذاری مالکیت اختراع,کارشناسی ارشد,1393,رسول مظاهری کوهانستانی,ابراهیم رهبری
تبیین ابعاد حقوقی شعب و نمایندگی‌های شرکت‏های خارجی در ایران,کارشناسی ارشد,1392,احد قلی زاده منقوطای,رسول مظاهری کوهانستانی
حریم اراضی برای کاربری های عمومی در فقه و حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1392,رسول مظاهری کوهانستانی
نقش بزه دیده در وقوع جرم کلاهبرداری و راهکارهای پیشگیری از آن,کارشناسی ارشد,1392,رسول مظاهری کوهانستانی,قدرت الله خسروشاهی,ثریا معمار
مقایسه تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1391,علیرضا فصیحی زاده,رسول مظاهری کوهانستانی
تبیین ماهیت و ضوابط حاکم بر واگذاری اراضی ملی در نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1391,محمد مهدی الشریف,رسول مظاهری کوهانستانی,منوچهر توسلی نائینی
مبانی فقهی و حقوقی ارث زوجین از اموال غیر منقول,کارشناسی ارشد,1389,رسول مظاهری کوهانستانی,سید کمال موسوی
تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن,کارشناسی ارشد,1389,مسعود راعی,رسول مظاهری کوهانستانی
امر به معروف و نهی از منکر وحقوق شهروندی و حریم خصوصی شهروندان,کارشناسی ارشد,1389,رسول مظاهری کوهانستانی,مرتضی طبیبی جبلی
بررسی حقوق مولفان در ایران و کنوانسیون های بین المللی,کارشناسی ارشد,1388,منوچهر توسلی نائینی,رسول مظاهری کوهانستانی
جستجو:
|
قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق,تالیف,پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمه قم,1398,رسول مظاهری کوهانستانی,محمدعلی خادمی کوشا
تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی,تالیف,انتشارات مجد,1396,رسول مظاهری کوهانستانی,عذرا هرتمنی
ماهیت و آثار معاملات هرمی در فقه و حقوق ایران,تالیف,انتشارات مجد,1394,رسول مظاهری کوهانستانی,سید مهدی نصر اصفهانی
مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال,تالیف,انتشارات جنگل,1393,رسول مظاهری کوهانستانی,علیرضا ناظم
جعاله در بانک داری اسلامی,تالیف,موسسه بوستان کتاب قم(انتشارت دفتر تبلیغات اسلامی),1381,رسول مظاهری کوهانستانی
جستجو:
|
جستجو:
|
دبیری فعال حلقه های صالحین کانون بسیج اساتید دانشگاه اصفهان,محمد باقری؛ غلامرضا سلیمانی,سازمان بسیج اساتید استان اصفهان,1397
خدمت گزاری در راستای احیا فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر,دبیر ستاد,ستاد امر به معروف و نهی از منکر,1397
برگزاری جلسه هفته پژوهش گروه حقوق, مدیر گروه حقوق,دانشکده علوم اداری و اقتصاد,1397
تقدیر از آموزش مطلوب طلاب سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان سال 1396,معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان,اصفهان,1396
تقدیر نسبت به آموزش مطلوب امر به معروف و نهی از منکر ,رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر منطقه 9 اصفهان,شورای امر به معروف و نهی از منکر,1396
کسب عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت بسیج,فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع),ناحیه مقاومت بسیج امام رصا,1396
دبیر برتر حلقه های هم اندیشی و تعالی صالحین استان اصفهان,مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان,سازمان بسیج اساتید استان اصفهان,1395
مدیر فرهنگی نمونه سال 1395,نمایندگی ولایت فقیه در سپاه امام رضا (ع,سپاه پاسداران,1395
تقدیر علمی از اساتید فرهیخته ی بسیجی,فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) ,سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اصفهان,1395
ارزیاب آثار پژوهشی گروه فقه و حقوق سال 1395,معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان,اصفهان,1395
تقدیر برای مسئولیت در ستاد امربه معروف منطقه 9,فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق,اصفهان,1395
استاد خبره حلقه های صالحین در سال 95,فرمانده سپاه صاحب الزمان,سپاه استان اصفهان,1395
سرمربی حلقه های صالحین حوزه امام حسن مجتبی ,فرمانده حوزه مقاومت بسیج 2 امام حسن مجتبی,حوزه مقاومت بسیج2 امام حسن مجتبی,1395
تقدیر نسبت به کارنامه ممتاز عملکرد در پایگاه بسیج حوزه مقاومت14 امام سجاد,فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع),پایگاه بسیج حوزه مقاومت14 امام سجاد,1395
فرماندهی برتر پایگاه مقاومت بسیج در سال 1394,فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع),اصفهان,1394
تقدیر از زحمات اساتید ایثارگر,ریاست دانشگاه ,دانشگاه اصفهان,1394
تقدیر جهت تلاش در امور آموزشی مراکز آموزش تخصصی حوزه علمیه,مدیریت مراکز تخصصی حوزه علمیه ,حوزه علمیه مجلسی,1394
تقدیر و تشکر از زحمات مقام استاد,معاون آموزشی و رئیس مرکز آموزش های عالی علوم اسلامی ,دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان,1394
مسئول برگزاری همایش هفته پژوهش و نماینده گروه حقوق در سال 1394,معاون پژوهشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد,دانشگاه صفهان- گروه حقوق,1394
سر مربی حلقه های صالحین ,فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) ,سپاه صاحب الزمان (عج),1393
مدیر نمونه منابع انسانی کانون بسیج اساتید دانشگاه دولتی اصفهان در سال 1392,فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان,سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان,1392
تقدیر به مناسبت روز معلم ,رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان,دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان,1392
لوح تقدیر به علت سخنرانی و مدیریت کارگاه دانش افزایی مسائل اخلاقی، فقهی روش های پیشرته کمک باروری,محمد ربانی,دانشگاه اصفهان,1392
تقدیر از تلاش در جهت فعال کردن حلقه های شجره طیبه صالحین بسِج اساتید به عنوان دبیر حلقه,مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1391
تقدیر از حسن تدبیر و تلاش در برگزاری ویژه برنامه های استقبال از دانشجویان جدیدالورود,دکتر آقاحسینی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1391
استاد نمونه بسیجی سال 91,مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان ,استان اصفهان,1391
استاد بسیجی نمونه,مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان,سازمان بسیج اساتید استان اصفهان,1391
مقاله برتر فقه و حقوق در همایش اهل قلم,دبیر همایش,دبیرخانه همایش اهل قلم,1391
مدیر فرهنگی نمونه,دکتر حسین رامشت رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1390
تقدیر از فعالیت‌های معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصاد,مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1389
تقدیر و تشکر از تلاش در پایگاه مقاومت بسیج,فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج چهار ده مصوم,پایگاه مقاومت بسیج چهارده معصوم کوهانستان,1389
تقدیر از زحمات ماه رمضان در کوی اساتید,مدیر امور فرهنگی,کوی اساتید دانشگاه اصفهان,1389
استاد راهنمای فرهنگی برگزیده,رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1388
مدیر فرهنگی نمونه,دکتر حسین رامشت رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1388
تقدیر از تلاش های فراوان در عرصه فعالیت های فرهنگی,رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1388
تندیس ویژه اثر برگزیده پنجمین همایش استانی اهل قلم و اولین همایش منطقه ای استان های فارس، مرکزی، چهار محال و بختیاری و کهکلویه و بویراحمد ,احمد زادهوش- دبیر همایش,حوزه علمیه اصفهان,1387
تقدیر و تشکر جهت برگزاری و مدیریت منظم برنامه های هفته پژوهش,دکتر مهدی ابزری معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی,دانشگاه اصفهان,1383
کتاب سال حوزه (1382ش),مدیر حوزه علمیه قم,قم,1382
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal