۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
قدرت الله خسروشاهی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حقوق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,حقوق جزاوجرم شناسی,تربیت مدرس,ایران,1380-1386
جستجو:
|
مبانی حقوق ومسئولیت های سیاسی زن با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت,ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت,ملی,سخنرانی,1396,گوهر شاد افروزیان,قدرت الله خسروشاهی,علی علی حسینی | جزئیات
تحلیل اراء اندیشمندان معاصر در زمینه حدود مشارکت سیاسی زنان در ایران.,ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت,ملی,سخنرانی,1396,گوهر شاد افروزیان,قدرت الله خسروشاهی,علی علی حسینی | جزئیات
کاربرد عدالت ترمیمی در جبران خسارتهای ناشی از جرایم زیست محیطی چالشها وراهکارها,همایش بین المللی عدالت ترمیمی وپیشگیر ی از جرم,بین المللی,سخنرانی,1395,اصغر احمدی,دکتر باقر شاملو,قدرت الله خسروشاهی | جزئیات
پیشگیری زود رس رهیافتی برای کنترل رفتار های وندالیستی زیست محیطی اطفال ونو جوانان ,سومین همایش سراسر ی محیط زیست ،انرژی وپدافند زیستی,ملی,پوستر,1394,قدرت الله خسروشاهی,اصغر احمدی ,فرهاد احمدی,علی احمدی | جزئیات
نقش تعویق صدور حکم در پیشگیری از جرم,همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و و قوع جرم,ملی,سخنرانی,1394,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی,سید ارسلان حسینی | جزئیات
تاثیر کنترل هوشمند بر کاهش اسیبهای فضای مجازی,هفدهمین همایش هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1393,قدرت الله خسروشاهی | جزئیات
سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی,دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش‌های محیط زیست ایران,ملی,سخنرانی,1393,قدرت الله خسروشاهی,اصغر احمدی,علی احمدی | جزئیات
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی,دومین همایش سراسری محیط زیست ،انرژی وپدافند زیستی,ملی,سخنرانی,1393,قدرت الله خسروشاهی,علی احمدی,اصغر احمدی | جزئیات
بررسی حقوقی- جرم شناختی پدیده آلودگی هوا,همایش ملی محیط زیست وصنعت سبز,ملی,سخنرانی,1393,قدرت الله خسروشاهی,اصغر احمدی,مجتبی میر شکار,علی احمدی | جزئیات
واکاوی حقوق سیاسی مدرن زنان وتبیین وتطبیق مولفه های ان با ایات قران کریم(بر مبنای تفسیر المیزان),ادیان توحیدی ومسائل دینی معاصر-با رویکرد فرهنگی,بین المللی,سخنرانی,1393,قدرت الله خسروشاهی,حمیده غلامی | جزئیات
پیشگیری رشدمدار از قتل با رویکرد خانواده محور,اولین همایش ملی اسیب شناسی قتل ،نظم وامنیت.,ملی,سخنرانی,1392,قدرت الله خسروشاهی,ذوالفقار داودی,محمد محسن اییدی | جزئیات
ظرفیتهای قانونی مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران,مشارکت سیاسی وامنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران,ملی,سخنرانی,1390,قدرت الله خسروشاهی | جزئیات
پیشگیری در آموزه های دینی,اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم,ملی,سخنرانی,1387,قدرت الله خسروشاهی | جزئیات
نگرش جرم شناختی به پدیده بی حجابی,حجاب مسئولیت ها واختیارات دولت اسلامی,ملی,سخنرانی,1386,قدرت الله خسروشاهی | جزئیات
جستجو:
|
مبانی وچالش های ناظر به درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی 92,کارشناسی ارشد,1396,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
تحلِیل ائِین نامه میانجِیگری در امور کیفری مصوب سال 1392 بر اساس اصول عدالت ترمیمی,کارشناسی ارشد,1396,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,حسن پوربافرانی
تحلیل نظام قضایی عشایری بر اساس آموزه های عدالت ترمیمی با تاکید بر عشایر عراق,کارشناسی ارشد,1396,قدرت الله خسروشاهی,علیرضا آرش پور
تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل جرم شناختی فساد اداری با تاکید بر قانون ارتقاء سلامت اداری ومقابله با فساد,کارشناسی ارشد,1395,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی
مطالعه کیفر شناختی نظام نیمه آزادی وتطبیق آن با حقوق انگلستان,کارشناسی ارشد,1395,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
حقوق سیاسی اجتماعی زن با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پِشرفت,کارشناسی ارشد,1395,قدرت الله خسروشاهی
حقوق مالی زوجه با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت,کارشناسی ارشد,1395,محمد مهدی الشریف,قدرت الله خسروشاهی
تبیین گستره ی رابطه علیت در جرائم قابل ارتکاب از طریق شبکه های اجتماعی,کارشناسی ارشد,1395,قدرت الله خسروشاهی,سید محسن قائم فرد
بررسی مبانی جرم‌انگاری در قانون جرائم رایانه‌ای,کارشناسی ارشد,1395,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل جرم شناختی معافیت از کیفر(موضوع ماده39 قانون مجازات اسلامی),کارشناسی ارشد,1394,رسول مظاهری کوهانستانی,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
نقش جامعه مدنی در کنترل اجتماعی جرم وکجروی,کارشناسی ارشد,1394,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
تاثیر اندیشه های جرم شناختی بر تحولات قانون مجازات اسلامی 1392,کارشناسی ارشد,1394,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی
قلمرو عدالت ترمیمی در جرایم علیه زنان,کارشناسی ارشد,1394,قدرت الله خسروشاهی,حسن عالی پور
بزه دیده شناسی سبز,کارشناسی ارشد,1394,قدرت الله خسروشاهی,باقر شاملو,امیرحسین نیاز پور
تحلیل جرم شناختی اقدامات پیشگیرانه پلیس,کارشناسی ارشد,1394,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,سید محسن قائم فرد
تحلیل حقوقی و جرم شناختی تعویق صدور حکم,کارشناسی ارشد,1394,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
دیه زن ومرد با نگاه انتقادی به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ,کارشناسی ارشد,1394,سید احمد محمودی,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل اصل برابری سلاح ها با تاکید قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی حقوق بشر,کارشناسی ارشد,1393,منوچهر توسلی نائینی,قدرت الله خسروشاهی
مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بشر,کارشناسی ارشد,1393,قدرت الله خسروشاهی,محمود جلالی کروه
امکان سنجی پیشگیری از جرم در فضای سایبر,کارشناسی ارشد,1393,قدرت الله خسروشاهی,دکتر حسن عالی پور
تحلیل جامعه شناختی معیار های جرم انگاری,کارشناسی ارشد,1393,قدرت الله خسروشاهی,ثریا معمار
نقش بزه دیده در تحقق جرم کلاهبرداری و راهکارهای پیشگیری از آن,کارشناسی ارشد,1393,رسول مظاهری کوهانستانی,قدرت الله خسروشاهی,ثریا معمار
تاثیر سبک زندگی بر نوع ومیزان جرم(مطالعه موردی زندانیان زندان مرکزی اصفهان),کارشناسی ارشد,1393,قدرت الله خسروشاهی,مسعود کیانپور,حسن عالی‌پور
امکان‌سنجی جرم‌انگاری خشونت علیه زنان در حقوق کیفری ایران با تاکید بر اسناد بین‌المللی,کارشناسی ارشد,1393,محمود جلالی کروه,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده های کودک و نوجوان بزهکار در کانون اصلاح تربیت با خانواده های کودک و نوجوان غیربزهکار شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,سید محمد صادق طباطبائی,قدرت الله خسروشاهی,امیر قمرانی
تحلیل آیات طلاق در قران از دیدگاه مفسران حاضر(علامه طباطبایی،ایت الله مکارم شیرازی،آیت الله جوادی آملی،جحاجیه خانم امین),کارشناسی ارشد,1393,قدرت الله خسروشاهی,محمد مهدی الشریف
تاثیر بازیهای رایانه ای بر بزهکاری کودکان ونو جوانان,کارشناسی ارشد,1393,قدرت الله خسروشاهی,امیر قمرانی
جهانی شدن جرم شناسی و تأثیر آن بر جرم شناسی ایران ,کارشناسی ارشد,1392,محمود جلالی کروه,قدرت الله خسروشاهی
پیشگیری رشدمدار از اعتیاد,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
تاثیر کیفر های اسلامی بر پیشگیری عمومی از جرم,کارشناسی ارشد,1392,قدرت الله خسروشاهی,محمد کاظم عمادزاده,دکتر عالی پور
تحلیل تطبیقی مدیریت پیشگیری از جرم در ایران و انگلستان,کارشناسی ارشد,1392,قدرت الله خسروشاهی,مرتضی طبیبی جبلی,دکتر شادمان فر
بررسی تطبیقی قواعد و آثار جرائم تعزیرات منصوص و غیر منصوص,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,سید محمد صادق طباطبائی,قدرت الله خسروشاهی
ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی,کارشناسی ارشد,1392,قدرت الله خسروشاهی,حسن عالی پور
معیارهای ارزیابی حالت خطرناک و چگونگی مدیریت آن در سیاست جنائی ایران,کارشناسی ارشد,1392,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,حسن عالی پور
تحلیل تطبیقی جرائم ناقص در کامن لا، فقه و قانون جدید مجازات اسلامی,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,مرتضی طبیبی جبلی,قدرت الله خسروشاهی
تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات رانندگی در قانون رسیدگی به تخلفات را نندگی مصوب 1389,کارشناسی ارشد,1392,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
سازش در دعاوی کیفری در مراحل پیش از دادرسی در پرتو عدالت ترمیمی,کارشناسی ارشد,1392,قدرت الله خسروشاهی,منوچهر توسلی نائینی,سید محسن قائم فرد
نقش بزه دیده در وقوع جرم کلاهبرداری و راهکارهای پیشگیری از آن,کارشناسی ارشد,1392,رسول مظاهری کوهانستانی,قدرت الله خسروشاهی,ثریا معمار
تحلیل خرابکاری رایانه ای درقانون جرایم رایانه ای ایران,کارشناسی ارشد,1391,قدرت الله خسروشاهی,حسن عالی پور
تحلیل فقهی حقوقی تداخل قصاص ودیات در جرایم علیه نفس واعضاء,کارشناسی ارشد,1391,قدرت الله خسروشاهی,مرتضی طبیبی جبلی
تحلیل انتقادی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مجازاتهای تعزیری و بازدارنده,کارشناسی ارشد,1391,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
حمایت کیفری از حقوق و آزادیهای اساسی در حقوق ایران,کارشناسی ارشد,1391,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
تبیین نقش کانون اصلاح وتربیت در پیشگیری از جرم,کارشناسی ارشد,1390,قدرت الله خسروشاهی,مرتضی طبیبی جبلی
تعامل مبنا و منبع قاعده ی حقوقی با نگرشی بر نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1390,محمد مهدی الشریف,مهدی شهابی,قدرت الله خسروشاهی
از حقوق طبیعی تا اثبات گرائی حقوقی ، تبیین نقش ارزش و واقعیت در تبیین قاعده حقوقی با تاکید بر نظام حقوقی ایران,کارشناسی ارشد,1390,منوچهر توسلی نائینی,مهدی شهابی,قدرت الله خسروشاهی
مجازاتهای تکمیلی در سیاست جنایی ایران با نگاهی به لایحه قانون مجازات اسلامی,کارشناسی ارشد,1390,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
جرایم بدون بزه دیده وفلسفه جرم انگاری ان در حقوق کیفزی ایران,کارشناسی ارشد,1390,قدرت الله خسروشاهی,مهرداد رایجیان اصلی
جایگاه اصل استقلال و بی طرفی قاضی در دادرسی های کیفری بین المللی,کارشناسی ارشد,1390,محمود جلالی کروه,قدرت الله خسروشاهی
حمایت حقوقی از بزه دیدگان جرایم تروریستی در حقوق بین الملل کیفری,کارشناسی ارشد,1390,محمود جلالی کروه,قدرت الله خسروشاهی
راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم از منظر حقوق جزا و جرم شناسی ,کارشناسی ارشد,1389,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
نقش نهادهای حمایتی در پیشگیری از بزهکاری(مطالعه موردی سازمان بهزیستی),کارشناسی ارشد,1389,قدرت الله خسروشاهی,حسن پوربافرانی
پیشگیری زودرس از بزهکاری با تاکید باآموزه های اسلام,کارشناسی ارشد,1389,قدرت الله خسروشاهی,حسنعلی بختیار نصر آبادی
غیردولتی شدن حقوق کیفری با نگاه ویژه به حقوق کیفری ایران,کارشناسی ارشد,1389,حسن پوربافرانی,قدرت الله خسروشاهی
جستجو:
|
مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در اموزه قرانی,تالیف,پژوهشگاه حوزه ودانشگاه-بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی,1393,قدرت الله خسروشاهی
نظریه ها ونظامهای حقوقی(192ص),تالیف,انتشارات جنگل,1391,قدرت الله خسروشاهی
فلسفه حقوق(با اصلاحات),چاپ جدید,انتشارات موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی,1390,قدرت الله خسروشاهی,مصطفی دانش پژوه
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)،جلد اول :کلیات,تالیف,پژوهشگاه حوزه ودانشگاه,1389,جلال الدین قیاسی,حمید دهقان,قدرت الله خسروشاهی
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی :اسلام و حقوق موضوعه(جلد دوم :ارکان جرم),تالیف,پژوهشگاه حوزه ودانشگاه,1389,جلال الدین قیاسی,عادل ساریخانی,قدرت الله خسروشاهی
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی(اسلام وحقوق موضوعه)جلد دوم,تالیف,پزوهشگاه حوزه ودانشگاه,1388,قیاسی,ساریخانی,قدرت الله خسروشاهی
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی"اسلام وحقوق موضوعه"جلد اول,تالیف,پژوهشگاه حوزه ودانشگاه,1388,قدرت الله خسروشاهی
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی-جلد اول,تالیف,پژوهشگاه حوره ودانشگاه,1385,جلال الدین قیاسی,حمید دهقان,قدرت الله خسروشاهی
فلسفه حقوق,تالیف,مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی,1384,مصطفی دانش پژوه,قدرت الله خسروشاهی
فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام,تالیف,بوستان کتاب قم,1380,قدرت الله خسروشاهی
جستجو:
|
جستجو:
|
لوح تقدیر به عنوان پژوهش دینی برگزیده سال 87و86,رئیس هیات امناء دبیر خانه دین پژوهان کشور-رئیس هیئت داوران آئین تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین ,دبیر خانه دین پژوهان کشور,1387
لوح تقدیر برای پدید آوری کتاب مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه ,مدیر حوزه علمیه قم,چهارمین دوره کتاب سال حوزه,1383
رتبه دوم در زمینه تالیف در گروه حقوق و علوم سیاسی ,رئیس مجلس شورای اسلامی,نهمین دوره کتاب سال دانشجوئی,1381
شایسته تقدیر مولف کتاب فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام,رئیس جهاد دانشگاهی,دبیرخانه نهمین دوره کتاب سال دانشجوئی,1381
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal