۱۴۰۱ جمعه ۳۰ ارديبهشت
داریوش فروغی
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
گروه آموزشی : حسابداری
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,حسابداری,علامه طباطبائی,ایران,1386-1382
فوق لیسانس,حسابداری,تربیت مدرس,ایران,1369-1373
لیسانس,حسابداری,اصفهان,ایران,1364-1367
جستجو:
|
تحلیل تاثیر تغییر روش پژوهش در تبیین ارتباط بین رشد و سودآوری شرکت,سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران,ملی,سخنرانی,1394,داریوش فروغی,هادی امیری,علیرضا رهروی دستجردی | جزئیات
بررسی تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران,ملی,پوستر,1392,داریوش فروغی,زهرا نخبه فلاح | جزئیات
STOCK RISK'S MANAGEMENT APPLYING MARKET RISK PREMIUM IN TEHRAN STOCK EXCHANGE,2nd annual international conference on Accounting & Finance (AF2012,بین المللی,سخنرانی,1391,Ghasem Moazeni,داریوش فروغی | Detail
بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران,دهمین همایش ملی حسابداری ایران,ملی,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,منیژه رامشه | جزئیات
پیکربندی و بازبینی مدیریت پیش بینی سود,چهارمین همایش منطقه ای حسابداری,منطقه ای,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,مریم باقری | جزئیات
تغییرات وظایف حسابداران مدیریت به واسطه شواهد کسب شده از راه اندازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی,چهارمین همایش منطقه ای حسابداری,منطقه ای,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,محمود قدرتی | جزئیات
مبانی نظری تاثیر دارایی ها بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,اولین همایش منطقه ای مدیریت مالی,منطقه ای,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,رسول صالحی | جزئیات
دقت پیش بینی در آمد هر سهم معیاری برای کیفیت اطلاعات,اولین همایش منطقه ای مدیریت مالی,منطقه ای,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,سحر قجاوند | جزئیات
بازبینی اثر جریان وجوه نقد بر تنظیم اهرم مالی,همایش حسابداری و مدیریت مالی,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,مریم باقری | جزئیات
تاثیر انگیزه های مدیریت سود بر دقت پیش بینی سود,همایش حسابداری و مدیریت مالی,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,سید مهدی حسینی | جزئیات
بررسی تاثیر کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی بر بازده سهام,همایش حسابداری و مدیریت مالی,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,سیروس سهیلی | جزئیات
بررسی تأثیر دقت داده های رویکرد مستقیم جریان های وجوه نقد عملیاتی در تشریح بازده سالیانه سهام ,همایش حسابداری و مدیریت مالی,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,فاطمه علیان | جزئیات
اثر متقابل سطح نگهداشت وجه نقد و تغییرات جریان های نقدی,همایش حسابداری و مدیریت مالی,هفته پژوهش,سخنرانی,1391,داریوش فروغی,سعید فرزادی | جزئیات
بررسی تاثیر تغییرات زمانی ریسک در ارزیابی قدرت پیش بینی کنندگی ریسک بازاز توسط سهام رشدی و قیمتی در بورس تهران,نهمین همایش سراسری حسابداری ایران,ملی,سخنرانی,1390,داریوش فروغی,قاسم موذنی | جزئیات
RISK MANAGEMENT IN PROVIDING FINANCIAL RESOURCES OF ESTABLISHED COMPANIES IN SCIENCE & TECHNOLOGY PARKS.,International conference on science technology parks,بین المللی,سخنرانی,1390,قاسم موذنی,داریوش فروغی | Detail
مقایسه تحلیلی متغیرهای منتخب مالی و تاثیر ان ها بر بازده سهام (مقایسه تحلیلی میان شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد ),سومین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت مالی,منطقه ای,سخنرانی,1389,ناصر ایزدی نیا,داریوش فروغی,امیر حسین کربلائی کریم | جزئیات
کاربرد درخت تصمیم گیری جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران,ملی,سخنرانی,1389,الهه زیبا نژاد,داریوش فروغی,سید امیر حسن منجمی | جزئیات
تاثیر نقد شوندگی سهام بر روی عملکرد شرکت,سومین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت مالی,منطقه ای,سخنرانی,1389,داریوش فروغی,محمود ابراهیمی | جزئیات
عدم اطمینان های محیطی و استفاده ی مدیران از اقلام تعهدی اختیاری برای هموار سازی سود,سومین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت مالی,منطقه ای,سخنرانی,1389,داریوش فروغی,مصطفی احمدی نژاد | جزئیات
مروری بر مبانی نظری و معیارهای تعیین کننده سیاست تقسیم سود,سومین همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت مالی,منطقه ای,سخنرانی,1389,داریوش فروغی,زهرا اولاد حسین | جزئیات
پیش بینی شاخص کل بازار با استفاده از شبکه های عصبی تحت تاثیر حجم معاملات در بازه های زمانی مختلف,سومین همایش حسابداری و مدیریت مالی,منطقه ای,سخنرانی,1389,داریوش فروغی,میثم اکبری | جزئیات
رابطه معیارهای حسابداری با ریسک بازار,سومین همایش حسابداری و مدیریت مالی,منطقه ای,سخنرانی,1389,داریوش فروغی,مهدیه کلانتری دهقی | جزئیات
بررسی محتوای اطلاعاتی گزارشگری جریان های نقد عملیاتی با رویکرد مستقیم وغیر مستقیم,گزارشگری مالی و بازار سرمایه,منطقه ای,سخنرانی,1388,داریوش فروغی,افشار درویشی | جزئیات
الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در حسابداری,همایش حسابداری و مدیریت مالی,ملی,سخنرانی,1388,داریوش فروغی,سعید یادگاری | جزئیات
اثرات و کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در حسابداری مدیریت ,چشم انداز های اتی در حسابداری و حسابرسی-تحولات پیش رو,منطقه ای,سخنرانی,1388,داریوش فروغی,محمود ابراهیمی | جزئیات
پاسخگویی اجتماعی: نگرشی تازه در گزارشگری واحدهای انتفاعی,هشتمین همایش سراسری حسابداری ایران,ملی,سخنرانی,1383,داریوش فروغی | جزئیات
بررسی و تعیین عوامل موثر بر ارتقائ سطح مسئولیت و پاسخگوئی اجتماعی واحدهای تجاری ایران,هفتمین سمینار سراسری حسابداری,ملی,سخنرانی,1382,داریوش فروغی | جزئیات
جستجو:
|
تاثیر ویژگی های شرکت های رقیب بر سیاست های مالی شرکت,کارشناسی ارشد,1394,داریوش فروغی,هادی امیری
تهدیدات امنیتی در سیستم های رایانه ای حسابداری (مورد مطالعه بانک های دولتی عامت درسوریه),کارشناسی ارشد,1394,داریوش فروغی,سید عباس هاشمی
تاثر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی,کارشناسی ارشد,1394,داریوش فروغی,هادی امیری
توضیح ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل دو بتا بر مبنای ریسک نرخ تنزیل و ریسک جریان نقدی,کارشناسی ارشد,1394,داریوش فروغی,هادی امیری
تاثیر شکاف قیمت گذاری سهام بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها,کارشناسی ارشد,1394,داریوش فروغی,هادی امیری
تاثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام,کارشناسی ارشد,1394,داریوش فروغی,هادی امیری
اثر تعدیلی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر شدت اثر گذاری مدیریت افزایشی سود بر چسبندگی هزینه,کارشناسی ارشد,1394,داریوش فروغی,هادی امیری
تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ضریب واکنش سودهای آتی و همزمانی قیمت سهام,کارشناسی ارشد,1393,داریوش فروغی,هادی امیری
تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی در کارایی سرمایه گذاری,کارشناسی ارشد,1393,داریوش فروغی,هادی امیری
نقش عدم اطمینان‌های محیطی در اثرگذاری سود بر بازده سهام,کارشناسی ارشد,1393,داریوش فروغی,احمد گوگردچیان
امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,سید عباس هاشمی,داریوش فروغی
تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی و اثر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان این اثر گذاری,کارشناسی ارشد,1392,داریوش فروغی,هادی امیری
تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر همزمانی قیمت و ریسک سقوط قیمت سهام,کارشناسی ارشد,1392,داریوش فروغی,غلامحسین کیانی
تاثیر تغییرات جریان های نقدی بر سطح نگهداشت وجه نقدبا در نظر گرفتن تاثیر محدودیت های تامین مالی شرکت ها,کارشناسی ارشد,1392,داریوش فروغی,هادی امیری
تاثیر انگیز های مدیرت سود بر دقت پیش بینی سود,کارشناسی ارشد,1392,داریوش فروغی,هادی امیری
تاثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش,کارشناسی ارشد,1392,سید عباس هاشمی,داریوش فروغی
تاثیر اهرم مالی، بازار رقابتی محصولات و مالکیت سهامداران نهادی بر ارزش نگهداشت وجوه نقد,کارشناسی ارشد,1392,مهدی عرب صالحی نصر آبادی,داریوش فروغی
مقایسه تاثیر ویژگی های شرکت بر بازده های واقعی و بازده مورد انتظار محاسبه شده به روش هزینه سرمایه ضمنی ترکیبی,کارشناسی ارشد,1392,داریوش فروغی,هادی امیری
تاثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقد شوندگی سهام,کارشناسی ارشد,1392,داریوش فروغی,غلامحسین کیانی
تحلیل تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام,کارشناسی ارشد,1392,داریوش فروغی,هادی امیری
تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام,کارشناسی ارشد,1391,سید عباس هاشمی,داریوش فروغی
تاثیر رشد دارایی ها بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1391,داریوش فروغی,هادی امیری
مدل سازی برای تبیین ویژگی های مطلوب گزارشگری دارایی های سرمایه ای در واحد های دولتی ایران ,کارشناسی ارشد,1391,ناصر ایزدی نیا,داریوش فروغی
تاثیر جریان نقدی آزاد و هزینه نمایندگی بر عملکرد واحدهای تجاری,کارشناسی ارشد,1391,مهدی عرب صالحی نصر آبادی,داریوش فروغی
تاثیر ریسک آشفتگی مالی بر روند حرکت قیمت سهام,کارشناسی ارشد,1391,سید عباس هاشمی,داریوش فروغی
تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودهای آتی در توضیح بازده جاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,سید عباس هاشمی,داریوش فروغی
رابطه بین عدم اطمینان های محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,داریوش فروغی,بتول رفعت
تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام نعهدی و بازده اتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,داریوش فروغی,هادی امیری
اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,داریوش فروغی,عبداله خانی
تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط اتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,داریوش فروغی,هادی امیری
تحلیل ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,داریوش فروغی,هادی امیری
تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر کفایت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,کارشناسی ارشد,1390,ناصر ایزدی نیا,داریوش فروغی
تاثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و روند حرکت سهام بر بازده موزون سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,داریوش فروغی,هادی امیری
ارزیابی عملکرد براساس معیارهای کارت ارزیابی متوازن و استراتژی مبتنی برگونه شناسی مایلز و اسنو در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,عبداله خانی,داریوش فروغی
تاثیر اهرم مالی مالی ، جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1390,سید عباس هاشمی,داریوش فروغی
پیش بینی مدیریت سود با بکارگیری مدل شبکه های عصبی پروسپترون دارای دو لایه پنهان,کارشناسی ارشد,1390,مهدی عرب صالحی نصر آبادی,داریوش فروغی
بررسی ارتباط بین بازده سبدسهام و نسبت های بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1378-1387),کارشناسی ارشد,1389,داریوش فروغی,ناصر ایزدی نیا
بررسی تاثیر ریسک غیر سیستماتیک و اندازه شرکت بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1389,داریوش فروغی,کریم آذربایجانی
شناسایی تاثیر متغیر های منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1389,ناصر ایزدی نیا,داریوش فروغی
مقایسه ریسک پذیری سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1389,داریوش فروغی,سعید صمدی
مقایسه توانایی مدل های خطی،پس انتشار و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,کارشناسی ارشد,1389,داریوش فروغی,سید امیر حسن منجمی
پیش بینی شاخص سهام به وسیله شبکه های عصبی تحت تاثیر حجم معاملات در بازه های زمانی مختلف ,کارشناسی ارشد,1389,داریوش فروغی,سید امیر حسن منجمی
ارتباط بین میزان نقد شوندگی سهام و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,کارشناسی ارشد,1389,داریوش فروغی,شکوفه فرهمند
بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,کارشناسی ارشد,1389,داریوش فروغی,هادی امیری
تحلیل اهرمی صورت های مالی و نقش اطلاعاتی آن در سود آوری و نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام شرکت های پذیرفته شده در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ,کارشناسی ارشد,1389,ناصر ایزدی نیا,داریوش فروغی
رابطه معیارهای حسابداری با ریسک بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1389,داریوش فروغی,سید عباس هاشمی
تاثیر ترکیب هیات مدیره و سایر عوامل منتخب بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1389,داریوش فروغی,شکوفه فرهمند
مقایسه توانائی پیش بینی داده های روش مستقیم در مقابل روش غیر مستقیم برای تخمین جریان وجوه نقد عملیاتی اتی در بورس اوراق بهادار تهران(1386-1380),کارشناسی ارشد,1388,داریوش فروغی,سید عباس هاشمی
توانائی سود و جریانات نقدی عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1388,داریوش فروغی,علی سعیدی ولاشانی
رابطه جزئ غیر عملیاتی سود با سود غیر عادی اتی و ارزش بازار حقوق صا حبان سهام شرکث های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران,کارشناسی ارشد,1388,ناصر ایزدی نیا,داریوش فروغی
بررسی عوامل موثر بر اجرلی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی ,کارشناسی ارشد,1387,داریوش فروغی,سید عباس هاشمی
نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی : شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار(1386),کارشناسی ارشد,1386,داریوش فروغی,مرتضی میر شمس شهشهانی
ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران برای سال1384,کارشناسی ارشد,1386,روح اله رجبی,داریوش فروغی
بررسی رابطه بین نرخ بازده سرمایه‌گذاری (ROI) و عملکرد اقتصادی با استفاده از شاخص Q توبین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380-1384,کارشناسی ارشد,1385,اصغر حق شناس,داریوش فروغی,مهدی ابزری
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal