۱۴۰۱ شنبه ۸ بهمن
داريوش فروغي
گروه آموزشی : حسابداري
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,حسابداري,دانشگاه علامه طباطبائي,1382
جستجو:
|
جستجو:
|
(),,1382/07/22 _ 1382/07/22,داريوش فروغي
(),,1383/08/20 _ 1383/08/20,داريوش فروغي
(),,1388/03/10 _ 1388/03/10,داريوش فروغي, افشار درويشي
(14079),,1388/11/27 _ 1388/11/27,داريوش فروغي, سعيد يادگاري
(10011),,1389/08/10 _ 1389/08/10,ناصر ايزدي نيا, داريوش فروغي, امير حسين کربلائي کريم
(7507),,1389/09/10 _ 1389/09/10,الهه زيبا نژاد, داريوش فروغي, اميرحسن منجمي
(),,1389/09/10 _ 1389/09/10,داريوش فروغي, محمود ابراهيمي
(),,1389/09/10 _ 1389/09/10,داريوش فروغي, مصطفي احمدي نژاد
(),,1389/09/10 _ 1389/09/10,داريوش فروغي, زهرا اولادحسين
(9886),,1389/09/10 _ 1389/09/10,داريوش فروغي, ميثم اکبري
(),,1389/09/10 _ 1389/09/10,داريوش فروغي, مهديه کلانتري دهقي
(),,1388/12/03 _ 1388/12/03,داريوش فروغي, محمود ابراهيمي
(),,1390/02/21 _ 1390/02/21,داريوش فروغي, قاسم موذني
RISK MANAGEMENT IN PROVIDING FINANCIAL RESOURCES OF ESTABLISHED COMPANIES IN SCIENCE & TECHNOLOGY PARKS. (2962),International conference on science technology parks,1390/09/01 _ 1390/09/01,قاسم موذني, داريوش فروغي
STOCK RISK'S MANAGEMENT APPLYING MARKET RISK PREMIUM IN TEHRAN STOCK EXCHANGE (982),2nd annual international conference on Accounting & Finance (AF2012,1391/03/01 _ 1391/03/01,Ghasem Moazeni, داريوش فروغي
(8182),,1391/03/03 _ 1391/03/03,داريوش فروغي, منيژه رامشه
(7729),,1391/02/25 _ 1391/02/25,داريوش فروغي, مريم باقري
(7729),,1391/02/25 _ 1391/02/25,داريوش فروغي, محمود قدرتي
(5650),,1391/03/01 _ 1391/03/01,داريوش فروغي, رسول صالحي
(5650),,1391/03/01 _ 1391/03/01,داريوش فروغي, سحر قجاوند
(),,1391/09/29 _ 1391/09/29,داريوش فروغي, مريم باقري
(),,1391/09/29 _ 1391/09/29,داريوش فروغي, سيد مهدي حسيني
(),,1391/09/29 _ 1391/09/29,داريوش فروغي, سيروس سهيلي
(),,1391/09/29 _ 1391/09/29,داريوش فروغي, فاطمه عليان
(),,1391/09/29 _ 1391/09/29,داريوش فروغي, سعيد فرزادي
(),,1392/07/17 _ 1392/07/17,داريوش فروغي, زهرا نخبه فلاح
(),,1394/02/30 _ 1394/02/30,داريوش فروغي, هادي اميري, عليرضا رهروي دستجردي
(),,1395/03/06 _ 1395/03/06,داريوش فروغي, عليرضا رهروي دستجردي
The Prospect Theory and Managements' Fraud Incentives in Financial Reporting: A Literature Review (),International Conference on Accounting and Finance,1401/06/26 _ 1401/06/27,عليرضا رهروي دستجردي, داريوش فروغي, ايمان مومني
|
بررسي نقش درامدهاي نفتي در توسعه پايدار عراق,كارشناسي ارشد,1401/11/02, ,داريوش فروغي
تحليل چالش هاي فراروي ملت سازي در رژيم صهيونيستي اسرائيل,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,داريوش فروغي
تبيين سياست خارجي هند در دوره ناريندرا مودي(2020-2014),كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,داريوش فروغي
تاثير مسئوليت اجتماعي بر ارزش شركت با در نظر گرفتن اثر تعاملي راهبري شركتي,كارشناسي ارشد,1401/10/13, ,داريوش فروغي
تاثير هزينه هاي آموزش در مقطع ابتدايي بر توليد ناخالص داخلي استانهاي كشور,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,داريوش فروغي
تحليل نقش علامت هاي مالي شركتي در مديريت عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه ايران,دكتري,1401/06/28, ,داريوش فروغي
تاثير ضرر ناشي از نقض تعهدات قراردادي بر حقوق و منافع اشخاص ثالث: با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس,دكتري,1401/06/28, ,داريوش فروغي
نقش تعديلي عدم تقارن اطلاعاتي در شدت تأثير گذاري آشفتگي مالي بر ريسك سقوط قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1400/11/26, ,داريوش فروغي
تاثير حاكميت شركتي بر عملكرد شركت در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار بغداد,كارشناسي ارشد,1400/11/26, ,داريوش فروغي
تأثير مديريت سود واقعي بر اظهارنظر حسابرسي پيرامون تداوم فعاليت در شركت هاي درمانده مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,داريوش فروغي
تحليل تاثير افشاي ريسك بر كارايي سرمايه گذاري ، بازده غير عادي و رفتار قيمت سهام,دكتري,1400/06/31, ,داريوش فروغي
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر فعاليت¬هاي مالي متقلبانه در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1400/04/07, ,داريوش فروغي
تأثير ناكارايي سرمايه گذاري نيروي انساني بر اجتناب مالياتي,كارشناسي ارشد,1400/04/02, ,داريوش فروغي
تأثير كيفيت اطلاعات داخلي بر ميزان اثرگذاري ارزش شركت و سود حسابداري بر مخارج سرمايه اي,كارشناسي ارشد,1399/12/05, ,داريوش فروغي
تحليل رفتار اشتراك گذاري اطلاعات توسط حسابرسان بر مبناي تئوري عمل منطقي و تئوري رفتار برنامه ريزي شده,دكتري,1399/11/25, ,داريوش فروغي
ا اثر كيفيت حسابرسي بر ميزان اثرگذاري تخصص حسابرس در صنعت بر اجتناب مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,داريوش فروغي
بسط مدل هاي عاملي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي از طريق قيمت گذاري عامل ارزش اصلاح شده، مومنتوم و كيفيت سهام,دكتري,1399/09/21, ,داريوش فروغي
طراحي مدل باور سرمايه گذاران در تصميم هاي سرمايه گذاري و تعيين اولويت مقوله هاي شناسايي شده از ديدگاه خبرگان,دكتري,1399/07/08, ,داريوش فروغي
تحليل تاثير خطر ورشكستگي و برآورد آن خطر بر محافظه كاري حسابرس در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دكتري,1399/06/30, ,داريوش فروغي
تأثير ساختار مالكيت، كيفيت حسابرسي و ساختار هيأت مديره بر ريسك سقوط قيمت سهام (مورد مطالعه: شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران),كارشناسي ارشد,1399/05/11, ,داريوش فروغي
تحليل ريسك دنباله چپ و شدت استمرار آن در بورس اوراق بهادار تهران,دكتري,1398/12/12, ,داريوش فروغي
تاثير قابليت مقايسه حسابداري بركيفيت گزارشگري مالي، قيمت گذاري اقلام تعهدي و دقت پيش بيني سود توسط مديران,كارشناسي ارشد,1398/11/28, ,داريوش فروغي
تحليل تاثير وجه نقد اضافي بر ريسك نقد شوندگي و ارزش با در نظر گرفتن اثر متغير هاي منتخب,كارشناسي ارشد,1398/10/22, ,داريوش فروغي
تحليل تاثير نوسان هاي ساختار سرمايه و آسيب پذيري مالي بر مازاد بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,1398/10/07, ,داريوش فروغي
تحليل نقش سهامداران كنترلي در اثر گذاري محافظه كاري شرطي بر ارزش بازار وجه نقد,كارشناسي ارشد,1398/03/25, ,داريوش فروغي
نابهنجاري اقلام تعهدي با استفاده از مدل اولسون(2015) و مدل چهار عاملي هيرشليفر,دكتري,1397/12/01, ,داريوش فروغي
مقايسه ارتباط ارزشي صورت هاي مالي سنتي و تجديد ساختار شده بر اساس پيش نويس ارائه شده توسط اف اي اس بي و آي ا اس بي در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران,دكتري,1396/07/25, ,داريوش فروغي
تاثير شكاف قيمت گذاري سهام بر ميزان سرمايه گذاري شركت ها,كارشناسي ارشد,1394/08/26, ,داريوش فروغي
تاثير رشد دارايي ها بر صرف ريسك سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران,كارشناسي ارشد,1391/08/30, ,داريوش فروغي
مدل سازي براي تبيين ويژگي هاي مطلوب گزارشگري دارايي هاي سرمايه اي در واحد هاي دولتي ايران,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
مقايسه تاثير ويژگي هاي شركت بر بازده هاي واقعي و بازده مورد انتظار محاسبه شده به روش هزينه سرمايه ضمني تركيبي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير تغييرات جريان هاي نقدي بر سطح نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن تاثير محدوديت هاي تامين مالي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير انگيزه هاي مديريت سود بر دقت پيش بيني سود,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير اطمينان بيش از حد مديريتي بر محافظه كاري شرطي و غير شرطي و اثر ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر ميزان اين اثرگذاري,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير سرمايه گذاري نهادي بر همزماني قيمت و ريسك سقوط قيمت سهام,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تحليل تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر بازده بدون شوك جريان نقدي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير همزماني قيمت سهام و نوسان هاي بازده سهام بر نقد شوندگي سهام,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
پيش بيني كاهش هاي عمده در بازده سهام از طريق شاخص درماندگي مالي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير قابليت مقايسه صورتهاي مالي بر ضريب واكنش سود هاي آتي و همزماني قيمت سهام,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير سطح بدهي كوتاه مدت بر شدت اثر كيفيت گزارشگري مالي بر كارايي سرمايه گذاري,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
نقش عدم اطمينان هاي محيطي در اثر گذاري سود بر بازده سهام,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تهديدات امنيتي در سيستم هاي اطلاعات رايانه اي حسابداري ( مورد مطالعه بانك هاي دولتي عامل در سوريه ),كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير ويژگي هاي شركت هاي رقيب بر سياست هاي مالي شركت,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير توانايي مديريت بر اجتناب مالياتي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
توضيح ريسك ورشكستگي با استفاده از مدل دوبتا بر مبناي ريسك نرخ تنزيل و ريسك جريان نقدي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير نگهداشت وجه نقد و سرمايه در گردش مثبت بر ارزش شركت,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير توانايي مديريت بر كارايي سرمايه گذاري بر ريسك سقوط قيمت سهام,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
پايداري و قيمت گذاري سود و اجزاي تشكيل دهنده ي آن در سطح صنعت و شركت,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
اثر تعديلي ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر شدت اثر گذاري مديرت افزايشي سود بر چسبندگي هزينه ها,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر اخذ تسهيلات مالي بانكي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تأثير قابليت مقايسه صورتهاي مالي بر ريسك سقوط قيمت آتي سهام,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
مسئوليت اجتماعي ونگهداشت وجه نقد,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
اطمينان بيش از حدمديران بر بازده و نوسان بازده,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
ارتباط بين حسابداري تعهدي در مقابل حسابداري نقدي با تصميم گيري سرمايه گزاران بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير تخصص و تجربه شركاي حسابرسي بر كيفيت خدمات حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير درماندگي مالي بر اثرگذاري اقلام تعهدي بر بازده هاي آتي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير نگهداشت وجه نقد بر حق الزحمه حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تاثير سهامداران نهادي بر اجتناب مالياتي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
تأثير زمان‌بندي گزارش صورت‌هاي مالي بر ريسك سقوط قيمت سهام با در نظر گرفتن اثر سهام مديريتي و كيفيت حسابرسي,كارشناسي ارشد,, ,داريوش فروغي
برآورد ميزان احتمال خطر تقلب در گزارشگري مالي از طريق تجزيه و تحليل متن و تطبيق انگيزه هاي آن با الگوي نظريه چشم انداز تجمعي,دكتري,, ,داريوش فروغي
تأثير اعتبارتجاري بر چسبندگي هزينه‌ها با توجه به نقش مشكلات نمايندگي، قدرت بازار محصول و تمركز مشتري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دكتري,, ,داريوش فروغي
اثر اجتناب مالياتي بر نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن اثر اهرم مالي و اندازه شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار عمان,دكتري,, ,داريوش فروغي
امكان سنجي استقرار بودجه بندي عملياتي در دانشگاه‌هاي دولتي عراق,دكتري,, ,داريوش فروغي
تبيين اهميت ريسك سيستمي، ويژگي‌هاي موثر بر ريسك سيستمي و تاثير ريسك سيستمي بر نرخ بازده مورد انتظار در شركت‌هاي غيرمالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دكتري,, ,داريوش فروغي
تأثير كنترل داخلي بر عملكرد كاركنان شركت‌هاي كوچك و متوسط با در نظر گرفتن نقش تعديل‌گري سيستم اطلاعات حسابداري (مطالعه موردي: كشور عراق),دكتري,, ,داريوش فروغي
تأثير چسبندگي هزينه ها بر ارزش شركت با در نظر گرفتن نقش تعديلي مسأله نمايندگي، هزينه سرمايه و جريان نقد آزاد,دكتري,, ,داريوش فروغي
اثر اجتناب مالياتي بر نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن اثر اهرم مالي و اندازه شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مسقط ( سلطنت عمان ),دكتري,, ,داريوش فروغي
جستجو:
|
گزارشگري مالي بين المللي راهنماي كاربردي,دانشگاه اصفهان,1400,داريوش فروغي, افسانه سروش يار, سعيد علي احمدي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
تدوين سرفصل هاي جديد (برنامه درسي) رشته حسابداري مقطع كارشناسي ارشد,,,1399/08/10
عضو تيم اجرايي تدوين سرفصل هاي مقطع كارشناسي ارشد حسابداري وزارت علوم,,,1399/07/01
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
085 حسابداري پيشرفته 2 1401/10/17 شنبه 10:00-12:00
181 حسابداري بخش عمومي 1401/10/20 سه شنبه 10:00-12:00
237 حسابداري بخش عمومي : نظريه ها، تحولات و پژوهش ها 1401/10/21 چهارشنبه 14:00-16:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal