معاون فرهنگي و دانشجويي

دكتر حسين مسعود نيا

دكتراي تاريخ سياسي
دانشيار گروه علوم سياسي
پست الكترونيكي:   h.masoudnia@ase.ui.ac.ir
پروفايل استاد:  http://ase.ui.ac.ir/h.masoudnia
تلفن:  37935214-031
نمابر: 37935214-031
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
988
Powered by DorsaPortal