اطلاعیه

تقدیراز دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده

تقدیراز دانشجویان پژوهشگر دانشکده

در جلسه  شورای اموزشی وپژوهشی دانشکده که در تاریخ 1402/12/12 برگزار شد از دانشجویان پژوهشگر برتردرگروههای آموزشی دانشکده علوم اداری واقتصاد تقدیر به عمل آمد . براساس بررسیهای به عمل امده از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان وفارغ التحصیلان مقطع دکتری گروههای اموزشی طی 5سال اخیر دانشجویان زیربراساس ارایه مقالات داخلی وخارجی - کتاب وطرح به عنوان دانشجویان برتر دانشکده مورد تقدیر ریاست ،معاونان ومدیران گروهها قرار گرفتند.
-سرکار خانم دکترریحانه السادات طبائیان پژوهشگر پسا دکتری گروه مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی
-جناب آقای دکترمحمد توسلی پژوهشگرپسا دکتری گروه مدیریت گرایش مدیریت صنعتی 
-دکترنسرین کریمی پژوهشگر گروه اقتصاد رشته علوم اقتصادی
-جناب اقای علی اصغر مباشری دانشجوی دکتری گروه مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی
-سرکار خانم فرشته بهرامی پور دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل
تاریخ:
1402/12/12
تعداد بازدید:
225
منبع:
Powered by DorsaPortal