اطلاعیه
جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای میلادسیوندی پور
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
جناب آقای میلاد سیوندی پور
موضوع:تحلیل روح قانون وجایگاه آن در حقوق ایران
استاد راهنما:دکتر منوچهرتوسلی نائینی
استاد مشاور:دکتر محمد مهدی الشریف
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 1401/04/22
ساعت 15الی17
مکان:دانشکده علوم اداری واقتصاد سالن دکتر صدوقی 
تاریخ:
1401/04/20
تعداد بازدید:
173
منبع:
Powered by DorsaPortal