اطلاعیه
افراد مورد تقدیر در بزرگداشت مقام معلم و دهه سرآمدی آموزش؛ اردیبهشت ماه 1401
بزرگداشت مقام معلم

به نام خدا

افراد مورد تقدیر در بزرگداشت مقام معلم و دهه سرآمدی آموزش؛ اردیبهشت ماه 1401

"دانشگاه جامعه محور و تمدن ساز"

اعضای هیات علمی مرحوم در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ فوت

 

1

دکتر فریدون الهیاری

11 / 03/ 1400

گروه تاریخ

2

دکتر سید جواد امام جمعه زاده

24 / 08 / 1400

گروه اقتصاد

3

دکتر مرتضی شریفی

15 / 09 / 1400

گروه زمین شناسی

اسامی اعضای هیات علمی بازنسشته درسال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

1

دکتر غلامحسین شریفی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی

09133279110

2

دکتر بهجت یردخواستی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

09133199834

3

دکتر محمد جواد صافیان

دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، گروه فلسفه

09132020680

4

دکتر مهدی عرب صالحی

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حسابداری

09133289157

5

مسعود صادقی

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد

09131130345

6

دکتر سید فتح اله امیری عقدایی

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت

09139013152

7

دکتر محمود رضا صادقی

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی

09133008072

8

دکتر فهیمه حسینی بالام

دانشکده فیزیک

09133135049

9

دکتر علیرضا امیری سیمکویی

دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، گروه مهندسی نقشه برداری

09137762560

10

دکتر ناصر موحدی نیا

دانشکده مهندسی کامپیوتر

09131160288

11

دکتر هومان نیک مهر

دانشکده مهندسی کامپیوتر

09131293807


استاد نمونه کشوری 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

1

دکتر محمدرضا عابدی

علوم تربیتی و روانشناسی

گروه مشاوره

عضو هیات علمی فعال در حوزه ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه(مرکز TDC) در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

1

دکتر محمد حسین حیدری

علوم تربیتی و روان شناسی

علوم تربیتی

عضو هیأت علمی فعال در حوزه بین المللی سازی دانشگاه در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

1

دکتر سید امیر مهرداد محمد حجازی

مهندسی عمران و حمل نقل

مهندسی عمران

عضو هیأت علمی فعال در عرصه فرهنگی دانشگاه در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

1

دکتر مریم فاتحی زاده

علوم تربیتی و روان شناسی

گروه مشاوره

مدرس نمونه دانشگاه در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

1

دکتر احسان رئیسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

2

دکتر نفیسه فقیهی مقدس

دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)

گروه معارف اهل البیت(ع)

3

دکتر ایرج کاظمی

دانشکده ریاضی و آمار

گروه آمار

4

دکتر مهدی جلالی

دانشکده زبانهای خارجی

گروه زبان و ادبیات آلمانی، ارمنی و چینی

5

دکتر قاسم دینی ترکمانی

دانشکده شیمی

گروه نانوفناوری

6

دکتر شکوفه فرهمند

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه اقتصاد

7

دکتر امیر قمرانی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص

8

دکتر علی باقری

دانشکده علوم و فناوری های زیستی

گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری

9

دکتر مریم نزاکت الحسینی

دانشکده علوم ورزشی

گروه رفتارحرکتی و مدیریت ورزش

10

دکتر مریم همایون فال فینی

دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی شیمی

11

دکتر محسن امینی آبچویه

دانشکده فیزیک

گروه مهندسی هسته ای

12

دکتر احمدرضا جعفریان مقدم

دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل

گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل

13

دکتر افسانه فاطمی خوراسگانی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی نرم افزار

اعضای هیات علمی ارتقایافته به مرتبه استادی در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

1

دکتر سیدمهدی امامی جمعه

الهیات و معارف اهل البیت (ع)

گروه فلسفه و کلام اسلامی

2

دکتر عذرا اعتمادی

علوم تربیتی و روانشناسی

گروه مشاوره

3

دکتر محمد ربانی

علوم و فناوری های زیستی

گروه زیست­ شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

4

دکتر غلامعلی قاسمی

علوم ورزشی

گروه آسیب ­شناسی و حرکات اصلاحی

5

دکتر وحید ذوالاکتاف

علوم ورزشی

گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

6

دکتر علیرضا کریمیان

فنی و مهندسی

گروه مهندسی پزشکی

7

دکتر مهدی نصری نصرآبادی

فیزیک

گروه مهندسی هسته­ای

اعضای هیات علمی ارتقاء یافته به مرتبه دانشیاری در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

1

دکتر علی ­اکبر عباسی

ادبیات و علوم انسانی

گروه تاریخ

2

دکتر مهدی گنجور

دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع)

گروه فلسفه و کلام اسلامی

3

دکتر قاسم دینی ترکمانی

دانشکده شیمی

گروه نانوفناوری

4

دکتر مهدی الیاسی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

گروه آمار

5

دکتر اکرم آیتی نجف آبادی

زبان­های خارجی

گروه زبان فرانسه و روسی

6

دکتر روح اله نصیری

زبان­های خارجی

گروه زبان و ادبیات عربی

7

دکتر اکبر حسابی

زبان­های خارجی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

8

دکتر عادل رفیعی

زبان­های خارجی

گروه زبان­شناسی

9

دکتر محمودرضا رهبرقاضی

علوم اداری و اقتصاد

گروه علوم سیاسی

10

دکتر هادی امیری

علوم اداری و اقتصاد

گروه اقتصاد

11

دکتر اعظم نقوی

علوم تربیتی و روانشناسی

گروه مشاوره

12

دکتر علی منصوری

علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علم اطلاعات و دانش ­شناسی

13

دکتر رضوان­السادات جزایری

علوم تربیتی و روانشناسی

گروه مشاوره

14

دکتر فاطمه سمیعی

علوم تربیتی و روانشناسی

گروه مشاوره

15

دکتر محمد عاشوری

علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روان شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص

16

دکتر مجید منتظری

علوم جغرافیایی و برنامه ریزی

گروه جغرافیای طبیعی

17

دکتر مجید مرادمند

علوم و فناوری های زیستی

گروه زیست­شناسی گیاهی و جانوری

18

دکتر حمیدرضا میرصفیان

علوم ورزشی

گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزش

19

دکتر مهدی سلیمی

علوم ورزشی

گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزش

20

دکتر فرهاد حاجی ­ابوطالبی

فنی و مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

21

دکتر مهدی مهدیخانی

فنی و مهندسی

گروه مهندسی پزشکی

22

دکتر محمد ملک ­محمد

فیزیک

گروه فیزیک

23

دکتر مرتضی هاشمی

گروه زمین شناسی

گروه زمین­شناسی

24

دکتر حامد هفت­ برادران

مهندسی عمران و حمل و نقل

گروه مهندسی عمران

25

دکتر حسین عموشاهی

مهندسی عمران و حمل و نقل

گروه مهندسی عمران

26

دکتر علی بهلولی

مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی معماری کامپیوتر

27

دکتر ندا مقیم

مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی فناوری اطلاعات

28

دکتر سید پیمان ادیبی

مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی هوش مصنوعی

تاریخ:
1401/02/20
تعداد بازدید:
45
منبع:
Powered by DorsaPortal