پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 99 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
هادي تيموريهادي تيموري عضو هيات علمي گروه مديريت 37935227
هادي اميريهادي اميري عضو هيات علمي گروه اقتصاد 37935249
نوذر شفيعينوذر شفيعي عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935153 shafiee2@hotmail.com
نعمت‌اله اكبرينعمت‌اله اكبري عضو هيات علمي گروه اقتصاد 37935213
نرگس رجائينرگس رجائي كارشناس تحصيلات تكميلي گروه اقتصاد گروه اقتصاد 37935218
ناصر ايزدي نياناصر ايزدي نيا عضو هيات علمي گروه حسابداري 37935171
مهسا قندهاريمهسا قندهاري عضو هيات علمي گروه مديريت 37935132
مهدي عرب صالحيمهدي عرب صالحي عضو هيات علمي گروه حسابداري 37935274
مهدي طغياني‌دولت‌آباديمهدي طغياني‌دولت‌آبادي عضو هيات علمي گروه اقتصاد 37935261
مهدي شهابيمهدي شهابي عضو هيات علمي گروه حقوق 37935143 shahabi880@yahoo.fr
منوچهر توسلي نائينيمنوچهر توسلي نائيني عضو هيات علمي گروه حقوق 37935150 tavassoli2000f@yahoo.com
مژگان نازيمژگان نازي مسئول دفتر گروه گروه مديريت 37935211
مريم موسويمريم موسوي كارشناس آموزشي, پژوهشي ,اداري و ارتقاء گروه علوم سياسي 37935111 5221 37935111
مريم سراج زادهمريم سراج زاده كارشناس آموزشي پژوهشي اداري گروه حسابداري 37935129 5172
مريم زاده‌مرشدبيكمريم زاده‌مرشدبيك مسئول دفتر گروه اقتصاد گروه اقتصاد 37935232
مركز فاوامركز فاوا مهندس شهريار پارسازادگان اينترنت و شبكه 37935200 37935201 shparsazadegan@yahoo.com
مرضيه مجيريمرضيه مجيري كارشناس تحصيلات تكميلي و مجازي گروه مديريت 37935155
مرجان مهرورزمرجان مهرورز كارشناس آموزشي گروه گروه مديريت 37935204
مرتضي ميرزاييمرتضي ميرزايي كارشناس خدمات آموزشي خدمات آموزشي 37935108
مرتضي طبيبيمرتضي طبيبي عضو هيات علمي گروه حقوق 37935282 tabibi890@gmail.com
محمود رضا رهبر قاضيمحمود رضا رهبر قاضي عضو هيات علمي طبقه سوم زون C 37935153 m.rahbarghazi@ase.ui.ac.ir
محمود جلاليمحمود جلالي عضو هيات علمي گروه حقوق 37935148 Dm_JALALI@YAHOO.COM
محمدمهدي الشريفمحمدمهدي الشريف عضو هيات علمي گروه حقوق 37935176 alsharif46@yahoo.com
محمدعلي بصيريمحمدعلي بصيري عضو هيات علمي گروه علوم سياسي 37935130 basiri360@yahoo.com
محمدرضا حيدريمحمدرضا حيدري عضو هيات علمي گروه اقتصاد 37935124
محمد واعظ برزانيمحمد واعظ برزاني عضو هيات علمي گروه اقتصاد 37935245
محسن غلامي رنانيمحسن غلامي رناني عضو هيات علمي گروه اقتصاد 37935201
مجيد محمدشفيعيمجيد محمدشفيعي عضو هيات علمي گروه مديريت 37935227
مجيد صامتيمجيد صامتي عضو هيات علمي گروه اقتصاد 37935272
مجيد اسماعيليانمجيد اسماعيليان عضو هيات علمي گروه مديريت 37935197
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
Powered by DorsaPortal