دفاع از پاياننامه سيد حسين احساني به شماره 881361410
دفاع از پاياننامه سيد حسين احساني به شماره 881361410 با عنوان « تأثير محافظه كاري حسابداري بر ارزش نگهداشت وجه نقد» در تاريخ 2/12/91 ساعت 9 صبح روز دوشنبه برگزار...
دفاع از پاياننامه سيد حسين احساني به شماره 881361410 با عنوان « تأثير محافظه كاري حسابداري بر ارزش نگهداشت وجه نقد» در تاريخ 2/12/91 ساعت 9 صبح روز دوشنبه برگزار گرديد.
تاریخ:
1391/01/20
تعداد بازدید:
69
منبع:
Powered by DorsaPortal