دفاع از پاياننامه سپيده كاظمي نوري به شماره 890358403

دفاع از پاياننامه سپيده كاظمي نوري به شماره 890358403 با عنوان « تأثير هزينه نمايندگي و ذخاير نقدي بر رابطه ميان اعتماد به نفس بيش از حد مديران ارشد و حساسيت سرمايه گذاري جريانهاي نقدي» در تاريخ...

دفاع از پاياننامه سپيده كاظمي نوري به شماره 890358403 با عنوان « تأثير هزينه نمايندگي و ذخاير نقدي بر رابطه ميان اعتماد به نفس بيش از حد مديران ارشد و حساسيت سرمايه گذاري جريانهاي نقدي» در تاريخ 2/11/91 ساعت 11 روز دوشنبه برگزار گرديد.
تاریخ:
1391/01/20
تعداد بازدید:
121
منبع:
Powered by DorsaPortal