جلسه دفاعيه از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي مهدي طغرايي دانشجوي رشته مديريت صنعتي

عنوان پايان نامه: ارائه الگوي تلفيقي براي بهبود طراحي محصول با استفاده از جعبه ابزار DFSS با مطالعه موردي در كارخانه آجر قپانچي زمان: يك شنبه 30/7/91 ساعت: 8 مكان: دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي...

عنوان پايان نامه: ارائه الگوي تلفيقي براي بهبود طراحي محصول با استفاده از جعبه ابزار DFSS با مطالعه موردي در كارخانه آجر قپانچي زمان: يك شنبه 30/7/91 ساعت: 8 مكان: دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه اصفهان
تاریخ:
1391/07/26
تعداد بازدید:
248
منبع:
Powered by DorsaPortal