جلسه دفاعيه از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم حميده سليميان دانشجوي رشته مديريت بازرگاني

عنوان پايان نامه: تحليل عوامل موثر بر پذيرش بانك مجازي توسط شهروندان الكترونيك زمان: يك شنبه 30/7/91 ساعت: 14 مكان: دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه...

عنوان پايان نامه: تحليل عوامل موثر بر پذيرش بانك مجازي توسط شهروندان الكترونيك زمان: يك شنبه 30/7/91 ساعت: 14 مكان: دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه اصفهان
تاریخ:
1391/07/26
تعداد بازدید:
247
منبع:
Powered by DorsaPortal