جلسه دفاع از پايان نامه دكتري آقاي محمود نادري دانشجوي رشته مديريت بازرگاني

عنوان پايان نامه:طراحي مدلي تلفيقي جهت تحليل تأثير فنآوري اطلاعات بر عملكرد شركتهاي توليدي نمونه صادراتي ايران: رويكرد منبع گرا و قابليت پويا زمان: چهارشنبه 267/91 ساعت: 4 - 2 مكان: دفتر همكاريهاي...

عنوان پايان نامه:طراحي مدلي تلفيقي جهت تحليل تأثير فنآوري اطلاعات بر عملكرد شركتهاي توليدي نمونه صادراتي ايران: رويكرد منبع گرا و قابليت پويا زمان: چهارشنبه 267/91 ساعت: 4 - 2 مكان: دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه اصفهان
تاریخ:
1391/07/25
تعداد بازدید:
186
منبع:
Powered by DorsaPortal