دفاع از پايان نامه آسيه خادم خوراسگاني به شماره 891361401

دفاع از پايان نامه آسيه خادم خوراسگاني به شماره 891361401 با عنوان: مطالعه الگوي رفتاري سرمايه گذاران حقيقي در ارتباط با بازده سهام در تاريخ 18/7/91 ساعت...

دفاع از پايان نامه آسيه خادم خوراسگاني به شماره 891361401 با عنوان: مطالعه الگوي رفتاري سرمايه گذاران حقيقي در ارتباط با بازده سهام در تاريخ 18/7/91 ساعت 30/11
تاریخ:
1391/07/3
تعداد بازدید:
199
منبع:
Powered by DorsaPortal