دفاع از پايان نامه پروانه عظيمي دستگردي دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري به شماره دانشجويي 890361401

دفاع از پايان نامه پروانه عظيمي دستگردي به شماره دانشجويي 890361401 با عنوان تأثير سرمايه گذاري بر ارتباط بين سود، ارزش جاري و ارزش دفتري هر سهم در تاريخ 29/6/91 ساعت 6-4...

دفاع از پايان نامه پروانه عظيمي دستگردي به شماره دانشجويي 890361401 با عنوان تأثير سرمايه گذاري بر ارتباط بين سود، ارزش جاري و ارزش دفتري هر سهم در تاريخ 29/6/91 ساعت 6-4 چهارشنبه
تاریخ:
1391/06/28
تعداد بازدید:
235
منبع:
Powered by DorsaPortal