دفاع از پايان نامه احمد عابديني به شماره 891358401
دفاع از پايان نامه احمد عابديني در تاريخ 2/7/91 در ساعت 2-12 تحت عنوان: تحليل مديريت سود با استفاده از معيار درآمدهاي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار...
دفاع از پايان نامه احمد عابديني در تاريخ 2/7/91 در ساعت 2-12 تحت عنوان: تحليل مديريت سود با استفاده از معيار درآمدهاي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاریخ:
1391/06/12
تعداد بازدید:
176
منبع:
Powered by DorsaPortal