دفاع خانم زيبا قجاوند تأثير عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي در سطوح متفاوت رقابتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دفاع خانم زيبا قجاوند در تاريخ دوشنبه 20/6/91 در ساعت 12-10 با عنوان تأثير عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي در سطوح متفاوت رقابتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار...

دفاع خانم زيبا قجاوند در تاريخ دوشنبه 20/6/91 در ساعت 12-10 با عنوان تأثير عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي در سطوح متفاوت رقابتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاریخ:
1391/06/12
تعداد بازدید:
332
منبع:
Powered by DorsaPortal