كارگاه آموزشي مقاله نويسي

برگزاري كارگاه آموزشي مقاله نويسي با اعطاي گواهي معتبر، توسط دكتر شهروز ابراهيمي - روز دوشنبه مورخ 18/2/1391 ساعت 12-8صبح - تالار صدر دانشكده علوم اداري و...

برگزاري كارگاه آموزشي مقاله نويسي با اعطاي گواهي معتبر، توسط دكتر شهروز ابراهيمي - روز دوشنبه مورخ 18/2/1391 ساعت 12-8صبح - تالار صدر دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1391/02/16
تعداد بازدید:
350
منبع:
Powered by DorsaPortal