دفاع از پايان نامه محسن ياوري به شماره 871861405
دفاع از پايان نامه محسن ياوري به شماره 871861405 با عنوان تأثير استانداردهاي حسابداري ايران بر كفايت افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 10/8/90 - سه شنبه ساعت...
دفاع از پايان نامه محسن ياوري به شماره 871861405 با عنوان تأثير استانداردهاي حسابداري ايران بر كفايت افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 10/8/90 - سه شنبه ساعت 11
تاریخ:
1390/07/26
تعداد بازدید:
505
منبع:
Powered by DorsaPortal