دفاع از پايان نامه سراج دهقاني به شماره 871358403

دفاع از پايان نامه سراج دهقاني به شماره 871358403 با عنوان : تأثير چرخه عمر مالي بر سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه 9/8/90 ساعت...

دفاع از پايان نامه سراج دهقاني به شماره 871358403 با عنوان : تأثير چرخه عمر مالي بر سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه 9/8/90 ساعت 30/11
تاریخ:
1390/07/25
تعداد بازدید:
467
منبع:
Powered by DorsaPortal