دفاع از پايان نامه سراج دهقاني به شماره 871358403
دفاع از پايان نامه سراج دهقاني به شماره 871358403 با عنوان : تأثير چرخه عمر مالي بر سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه 9/8/90 ساعت...
دفاع از پايان نامه سراج دهقاني به شماره 871358403 با عنوان : تأثير چرخه عمر مالي بر سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه 9/8/90 ساعت 30/11
تاریخ:
1390/07/25
تعداد بازدید:
421
منبع:
Powered by DorsaPortal