دفاع از پايان نامه بهاره برخورداريان به شماره 871361404

دفاع از پايان نامه بهاره برخورداريان به شماره 871361404 با عنوان : پيش بيني اظهار نظر مشروط حسابرس با استفاده از شبكه عصبي و درخت تصميم در روز سه شنبه مورخ 8/8/90 ساعت...

دفاع از پايان نامه بهاره برخورداريان به شماره 871361404 با عنوان : پيش بيني اظهار نظر مشروط حسابرس با استفاده از شبكه عصبي و درخت تصميم در روز سه شنبه مورخ 8/8/90 ساعت 12
تاریخ:
1390/07/25
تعداد بازدید:
406
منبع:
Powered by DorsaPortal