دفاع از پايان نامه سجاد برعندان به شماره 871361405

دفاع از پايان نامه سجاد برعندان به شماره 871361405 تحت عنوان :مقايسه محتواي فزاينده اطلاعاتي نسبت هاي نقدي و تعهدي جهت ارزيابي عملكرد مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاري...

دفاع از پايان نامه سجاد برعندان به شماره 871361405 تحت عنوان :مقايسه محتواي فزاينده اطلاعاتي نسبت هاي نقدي و تعهدي جهت ارزيابي عملكرد مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 30/7/90 در ساعت 4-2
تاریخ:
1390/07/18
تعداد بازدید:
358
منبع:
Powered by DorsaPortal