دفاع از پايان نامه مرتضي احمدي به شماره 881361411

دفاع از پايان نامه مرتضي احمدي به شماره 881361411 تحت عنوان :ارزيابي عملكرد براساس معيارهاي كارت ارزيابي متوازن و استراتژي مبتني بر گونه شناسي مايلزواسنو در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادا...

دفاع از پايان نامه مرتضي احمدي به شماره 881361411 تحت عنوان :ارزيابي عملكرد براساس معيارهاي كارت ارزيابي متوازن و استراتژي مبتني بر گونه شناسي مايلزواسنو در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 25/7/90 در ساعت 13-30/11
تاریخ:
1390/07/18
تعداد بازدید:
391
منبع:
Powered by DorsaPortal