دفاع از پايان نامه كمال اميري شهرضائي به شماره دانشجويي 871361403

فاع از پايان نامه كمال اميري شهرضائي به شماره دانشجويي 871361403 تحت عنوان : رابطه بين درصد سهامداران نهادي و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت در تاريخ 20/7/90 در ساعت...

فاع از پايان نامه كمال اميري شهرضائي به شماره دانشجويي 871361403 تحت عنوان : رابطه بين درصد سهامداران نهادي و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت در تاريخ 20/7/90 در ساعت 4-30/2
تاریخ:
1390/07/18
تعداد بازدید:
415
منبع:
Powered by DorsaPortal