دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سيده آمنه ميرباقري رودباري به شماره دانشجويي 881361409
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سيده آمنه ميرباقري رودباري به شماره دانشجويي 881361409 تأثير آستانه اهميت و انگيزه هاي افشاء اختياري مديران بر ميزان افشاء شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق...
دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سيده آمنه ميرباقري رودباري به شماره دانشجويي 881361409 تأثير آستانه اهميت و انگيزه هاي افشاء اختياري مديران بر ميزان افشاء شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 28/6/90 ساعت 11
تاریخ:
1390/06/11
تعداد بازدید:
407
منبع:
Powered by DorsaPortal