دفاع از پايان نامه خانم فاطمه اميدي با عنوان تأثير كيفيت اقلام تعهدي بر كارايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دفاع از پايان نامه خانم فاطمه اميدي با عنوان أثير كيفيت اقلام تعهدي بر كارايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 23/5/90 روز يكشنبه ساعت...

دفاع از پايان نامه خانم فاطمه اميدي با عنوان أثير كيفيت اقلام تعهدي بر كارايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 23/5/90 روز يكشنبه ساعت 30/10
تاریخ:
1390/05/9
تعداد بازدید:
390
منبع:
Powered by DorsaPortal