دفاع از پايان نامه آقاي منوچهر ميرزايي تأثير محافظه كاري شرطي حسابداري بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دفاع از پايان نامه آقاي منوچهر ميرزايي با عنوان تأثير محافظه كاري شرطي حسابداري بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 31/5/90 در ساعت 10 روز...

دفاع از پايان نامه آقاي منوچهر ميرزايي با عنوان تأثير محافظه كاري شرطي حسابداري بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 31/5/90 در ساعت 10 روز دوشنبه
تاریخ:
1390/05/9
تعداد بازدید:
594
منبع:
Powered by DorsaPortal