دفاع از پايان نامه آقاي جواد عباسي اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دفاع از پايان نامه آقاي جواد عباسي با عنوان اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 23/5/90 روز يكشنبه ساعت...

دفاع از پايان نامه آقاي جواد عباسي با عنوان اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ 23/5/90 روز يكشنبه ساعت 30/10
تاریخ:
1390/05/9
تعداد بازدید:
437
منبع:
Powered by DorsaPortal