دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري خانم نرگس حميديان

دفاع از پاياننامه نرگس حميديان تحت عنوان تأثير بازده نامشهود دوره هاي قبل بر رابطه بين اقلام تعهدي و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه مورخ 13/4/90 در ساعت 11...

دفاع از پاياننامه نرگس حميديان تحت عنوان تأثير بازده نامشهود دوره هاي قبل بر رابطه بين اقلام تعهدي و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه مورخ 13/4/90 در ساعت 11 صبح
تاریخ:
1390/03/30
تعداد بازدید:
640
منبع:
Powered by DorsaPortal