دفاع از رساله يوسف براري دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

دفاع از رساله يوسف براري دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي تحت عنوان: «: ارزش اثباتي ،آثار و احكام بارنامه دريايي » كه در روز دوشنبه مورخ 23/3/90 ساعت 10صبح در اتاق شورا دانشكده علوم اداري و...

دفاع از رساله يوسف براري دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي تحت عنوان: «: ارزش اثباتي ،آثار و احكام بارنامه دريايي » كه در روز دوشنبه مورخ 23/3/90 ساعت 10صبح در اتاق شورا دانشكده علوم اداري و اقتصاد از آن دفاع مي‌گردد،
تاریخ:
1390/03/22
تعداد بازدید:
452
منبع:
Powered by DorsaPortal