رابطه بين عدم اطمينان هاي محيطي و استفاده مديران از اقلام تعهدي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بين عدم اطمينان هاي محيطي و استفاده مديران از اقلام تعهدي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (اقاي مصطفي احمدي نژاد به شماره 871361401 -تاريخ دفاع 1...

رابطه بين عدم اطمينان هاي محيطي و استفاده مديران از اقلام تعهدي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (اقاي مصطفي احمدي نژاد به شماره 871361401 -تاريخ دفاع 1 /3/90
تاریخ:
1390/02/26
تعداد بازدید:
500
منبع:
Powered by DorsaPortal