دفاعیه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقای علی سرخوش سرا دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

        دفاع از رساله آقای علی سرخوش سرا دانشجوی دکتری علوم اقتصادی تحــت عنـوان: «تحلیل عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب فرضیه های توماس پیک تی» به راهنمایی خانم دکتر خدیجه نصراللهی و آقای دکتر کریم آذربایجانی روز یکشنبه مورخ 30/ 6/ 99 ساعت 2 بعدازظهر از طریق سامانه آموزش مجازی (lms).

تاریخ:
1399/06/24
تعداد بازدید:
179
منبع:
Powered by DorsaPortal