دفاعیه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم پرستو رمضانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

       دفاع از رساله خانم پرستو رمضانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تحــت عنـوان: «تحلیل همزمان نقش تفاوت های جنسیتی در دستمزد و بهره وری» به راهنمایی آقای دکتر مسعود صادفی روز ‌شنبه مورخ 29 /6/ 99 ساعت 10 صبح در محل سالن زنده یاد دکتر مهرانگیز صدوقی دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

تاریخ:
1399/06/24
تعداد بازدید:
58
منبع:
Powered by DorsaPortal