دفاعیه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقای علی کیان پور دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی

      دفاع از رساله آقای علی کیان پور دانشجوی کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی تحــت عنـوان: «تحلیل تورم در تکانه های تحریم نفتی با تاکید بر روند اجزای نقدینگی در ایران» به راهنمایی آقایان: دکتر علیمراد شریفی و دکتر شهرام معینی روز ‌دوشنبه مورخ 24/ 6 / 99 ساعت 9 صبح در محل سالن زنده یاد دکتر مهرانگیز صدوقی دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

تاریخ:
1399/06/24
تعداد بازدید:
36
منبع:
Powered by DorsaPortal