نام گذاري دو سالن در دانشكده علوم اداري و اقتصاد

.

      به منظور ارج نهادن به حركت نيك انديشانه خيرين دانشگاه ساز و ترويج فرهنگ بخشش و خير انديشي در جامعه ، دو فضاي ارزشمند و معنوي دانشكده علوم اداري و اقتصاد به نام دو خير بزرگوار مزين گرديد .

 

1- سالن كنفرانس در طبقه دوم بنام زنده ياد حاج مهدي در دشتي زاده  ( اينجا )

2- سالن شورا در طبقه سوم بنام زنده ياد خانم دكتر مهرانگيز صدوقي ( اينجا ) 

 

     ضمن تشكر از همياري و همفكري عزيزاني كه انجام اين مهم را يادآوري و توصيه نمودند ، خواهشمند است كليه همكاران دانشگاهي از اين پس در مكاتبات از اسامي اين عزيزان كه امر خير و گذشت را در ذهنمان متبلور مي سازد استفاده نماييم ، باشد قدردان كوچكي در مقابل فداكاري آنان باشيم .

 
سعيد صمدي 
رييس دانشكده علوم اداري و اقتصاد  
تاریخ:
1399/04/11
تعداد بازدید:
945
منبع:
Powered by DorsaPortal