لزوم ارسال صورتجلسه شوراي دانشكده به كميسيون موارد خاص جهت بررسي درخواست هاي حذف ترم بدون احتساب در سنوات دانشجويان تحصيلات تكميلي
زوم ارسال صورتجلسه شوراي دانشكده به كميسيون موارد خاص جهت بررسي درخواست هاي حذف ترم بدون احتساب در سنوات دانشجويان تحصيلات تكميلي
تاریخ:
1399/03/03
تعداد بازدید:
234
منبع:
Powered by DorsaPortal