دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي فرشيد محمودي قهساره دانشجوي كارشناسي‌ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

دفاع از رساله آقاي فرشيد محمودي قهساره دانشجوي كارشناسي‌ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي تحــت عنـوان: «ارزيابي كارايي بازار قراردادهاي آتي سكه ايران»  به راهنمايي خانم دكتر ليلا تركي روز ‌سهشنبه مورخ 30 / 2 / 99  ساعت 30 / 11 نيمروز در محل اتاق كنفرانس(طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.
 

تاریخ:
1399/02/23
تعداد بازدید:
69
منبع:
Powered by DorsaPortal