پيگيري فعاليت‌هاي آموزشي در شرايط خاص ,دوره مبارزه با شيوع ويروس كرونا

پيگيري فعاليت‌هاي آموزشي, در شرايط خاص دوره مبارزه با شيوع ويروس كرونا

پيگيري فعاليت‌هاي آموزشي در شرايط خاص دوره مبارزه با شيوع ويروس كرونا

با توجه به بروز مشكلات احتمالي براي دانشجويان در پيگيري فعاليت‌هاي آموزشي در شرايط خاص دوره مبارزه با شيوع ويروس كرونا، بندهاي حاضر در اين اطلاعيه كه در جلسه شوراي آموزشي مورخ 22/1/99 دانشگاه به تصويب رسيده است، به اطلاع مي‌رسد:


1- جهت مساعدت به دانشجويان، موارد زير در مورد نيم‌سال 3982 به آيين‌نامه‌هاي آموزشي موجود افزوده شده و مبناي تصميم‌گيري در مورد درخواست‌هاي دانشجويان قرار خواهد گرفت.
1-الف) در صورت تمايل دانشجو به حذف اضطراري درس نظري بيشتر از تعداد پيش‌بيني شده در آيين‌نامه، يك درس نظري به تعداد دروس نظري قابل حذف اضطراري در هر مقطع تحصيلي (بدون رعايت كف واحد مشخص شده در آيين‌نامه مربوطه) افزوده خواهد شد. در آيين‌نامه‌هايي كه براي تعداد كل دروس قابل حذف در طول مدت تحصيل سقفي در نظر گرفته شده است، به سقف مذكور نيز يك درس افزوده خواهد شد.


1-ب) چنانچه درسي از سوي دانشگاه حذف گردد، جزء تعداد دروس قابل حذف اضطراري دانشجو محسوب نشده و هزينه درس حذف شده به دانشجوياني كه شهريه‌پرداز هستند، مسترد خواهد شد.
1-ج) در صورت درخواست دانشجو براي حذف نيم‌سال 3982، با درخواست حذف با احتساب در سنوات وي بدون رعايت سقف مشخص شده در آيين‌نامه موافقت مي‌گردد. حذف ترم بدون احتساب در سنوات مستلزم ارائه درخواست در پيشخوان خدمت سامانه گلستان به همراه دلايل و مستندات و طي فرآيند اداري جهت طرح در كمسيون موارد خاص دانشگاه است. ارائه درخواست‌هاي مربوط به حذف بايد طبق تقويم تفصيلي آموزشي نيم‌سال 3982 انجام شود و به درخواست‌هاي خارج از بازه زماني پيش‌بيني شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.


1-د) چنانچه واحدهاي حذف شده از سوي دانشگاه (به تشخيص كميته منتخب آموزشي دانشگاه) منجر به افزايش سنوات تحصيلي دانشجو گردد، يك نيم‌سال به سنوات تحصيلي مجاز دانشجو اضافه مي‌گردد. بديهي است در مواردي كه نياز به اخذ معافيت تحصيلي از سوي سازمان نظام وظيفه و يا ساير مراجع خارج از دانشگاه باشد، مسؤوليت اخذ موافقت سازمان مربوطه و پيگيري امور آن، بر عهده دانشجو خواهد بود.


2- از آنجا كه شرايط به‌وجود آمده در كشور ممكن است باعث تأخير در دفاع از پايان‌نامه و يا رساله در دوره تحصيلات تكميلي شده باشد، مدت زمان عدم امكان حضور در دانشگاه و برگزاري جلسه دفاع، بر حسب نظر مديريت محترم امور پژوهشي دانشگاه مشمول دريافت جريمه تأخير نخواهد بود.
3- مراحل تهيه و تصويب پيشنهاديه پايان‌نامه كارشناسي ارشد و يا رساله دكتري با روش‌هاي غير حضوري قابل انجام بوده و توصيه بر عدم تعويق فعاليت‌هاي مذكور است. با اين‌حال چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تأييد دانشكده، متناسب با موضوع پايان‌نامه يا رساله انجام فعاليت‌هاي مورد اشاره مقدور نباشد، مهلت آن تمديد خواهد شد.


4- چنانچه دانشجوي دكتري به دليل عدم برگزاري آزمون زبان در كشور قادر به ارائه مدرك لازم جهت شركت در آزمون جامع آموزشي نباشد، در صورت تأييد گروه آموزشي، فرصت مجدد جهت شركت در آزمون مذكور به دانشجو داده خواهد شد.


5- جريمه تأخير تسويه حساب دانشجوياني كه فارغ‌التحصيل شده‌اند، از تاريخ 4/12/98 تا زمان فراهم آمدن شرايط تسويه حساب به شيوه كاملاً غيرحضوري بخشيده خواهد شد.
6- زمان و كيفيت برگزاري امتحانات (شامل امتحانات جامع آموزشي دوره دكتري و پايان‌ترم)، آخرين مهلت حذف اضطراري و حذف ترم، پس از بررسي كيفيت آموزش‌هاي غيرحضوري دانشگاه، به اطلاع دانشجويان و اساتيد گرامي خواهد رسيد.معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان

تاریخ:
1399/01/26
تعداد بازدید:
256
منبع:
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان
Powered by DorsaPortal