دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم روناك درويشي قزانچي دانشجوي كارشناسي‌ارشد اقتصاد و تجارت الكترونيك

 

          دفاع از رساله خانم روناك درويشي قزانچي دانشجوي كارشناسي‌ارشد اقتصادو تجارت الكترونيك تحــت عنـوان: «تتحليل ظهور نفت شيل و انتظارات منعكس در شاخصGIS در ...»  به راهنمايي آقاي دكتر شهرام معيني  روز ‌يكشنبه مورخ   11/ 12/ 98 ساعت 9 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1398/12/10
تعداد بازدید:
75
منبع:
Powered by DorsaPortal