جلسه دفاعيه خانم زهرا آقا محمدي

جلسه دفاعيه خانم زهرا آقا محمدي

جلسه دفاعيه خانم زهرا آقا محمدي دانشجوي دكتري روابط بين الملل 

با عنوان: "تبيين كاهش وابستگي ايالات متحده آمريكا به نفت عربستان سعودي و تأثير آن بر اتحاد استراتژيك دو كشور و امنيت خاورميانه"

به راهنمايي: آقاي دكتر علي اميدي

به مشاورت: آقاي دكتر نوذر شفيعي

زمان: شنبه 1398/11/12

ساعت : 15:30

مكان: اتاق شورا - طبقه سوم
تاریخ:
1398/11/06
تعداد بازدید:
96
منبع:
Powered by DorsaPortal