دفاع آقاي عباس عبدلي دانشجوي ارشد روابط بين الملل

جلسه دفاعيه آقاي عباس عبدلي دانشجوي ارشد روابط بين الملل در روز شنبه مورخ 98/11/12 برگزار خواهد شد

جلسه دفاعيه آقاي عباس عبدلي  دانشجوي ارشد روابط بين الملل 
با عنوان: "تبيين عوامل موثر بر رويكرد چين در قبال برجام"
به راهنمايي: آقاي دكتر نوذر شفيعي
به مشاورت: آقاي دكتر شهروز ابراهيمي
زمان: شنبه  1398/11/12
ساعت : 11:30 صبح
مكان: اتاق شورا- طبقه سوم
تاریخ:
1398/11/06
تعداد بازدید:
134
منبع:
Powered by DorsaPortal