دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم مرجان ماندي زاده دانشجوي كارشناسي‌ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

           دفاع از رساله خانم مرجان ماندي زاده دانشجوي كارشناسـي ‌‌ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي تحــت عنـوان: «نقـش سياست هاي فقـرزدايي و انگيزه فقـرا بر خـروج از فقـر»  به راهنمايي آقاي دكتر هادي اميري روز دوشنبه مـورخ  30 / 10 / 98 ساعت 1 بعدازظهر در محل كلاس 26 (طبقه اول) دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1398/10/29
تعداد بازدید:
61
منبع:
Powered by DorsaPortal