دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي ايمان كي فرخي دانشجوي دكتري علوم اقتصادي

           دفاع از رساله آقاي ايمان كي فرخي دانشجوي دكتري علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «شبيه سازي بازار مسكن مبتني بر مدلسازي عامل محور»  به راهنمايي آقاي دكتر نعمت اله اكبري و خانم دكتر شكوفه فرهمند روز دوشنبه مورخ 30/ 10/ 98 ساعت 30 / 8 صبح در محل اتاق كنفرانس (طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.


تاریخ:
1398/10/28
تعداد بازدید:
320
منبع:
Powered by DorsaPortal