دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم سيما سهرابيان دانشجوي كارشناسي‌ارشد اقتصاد انرژي

           دفاع از رساله خانم سيما سهرابيان دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد اقتصاد انرژي تحــت عنـوان: «تحليل اثر برون سپاري امور مشتركين بر كارايي شركت توزيـع نيروي برق اصفهـان»  به راهنمايي آقـاي دكتر عليمراد شريفي  روز ‌شنبه مورخ   28 / 10 / 98 ساعت 12 ظهر در محل كلاس 28 (طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1398/10/26
تعداد بازدید:
76
منبع:
Powered by DorsaPortal