دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم سارا مرديها دانشجوي دكتري علوم اقتصادي

 

 دفاع از رساله خانم سارا مرديها دانشجوي دكتري علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «ارزيابي اثرات اقتصادي عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي: كاربردي از الگوي شبيه سازي جهاني»  به راهنمايي آقاي دكتر كريم آذربايجاني روز ‌يكشنبه مورخ   29 /10/ 98  ساعت 30 / 8 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد. 

تاریخ:
1398/10/24
تعداد بازدید:
96
منبع:
Powered by DorsaPortal