دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم سميه فدايي اقدم دانشجوي كارشناسي‌ارشد اقتصاد انرژي

 

 دفاع از رساله خانم سميه فدايي اقدم دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد اقتصاد انرژي تحــت عنـوان: «آزمون رفتار مبتني بر تباني در اوپك: رويكرد معادلات همزمان»  به راهنمايي آقاي دكتر عبدالحميد معرفي محمدي  روز ‌يكشنبه مورخ   29 /10/ 98  ساعت 30 / 12 ظهردر محل اتاق كنفرانس (طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1398/10/24
تعداد بازدید:
138
منبع:
Powered by DorsaPortal